ROSKOSZ. Uczestnicy projektu „Regionalnie – niebanalnie” odkrywają tradycje Południowego Podlasia

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja projektu „Regionalnie – niebanalnie” Europejskiego Korpusu Solidarności. Po działaniach przygotowawczych i wprowadzających, ośmioro członków grupy inicjatywnej realizuje cykl spotkań i warsztatów poświęconych regionalnym tradycjom Południowego Podlasia.

W dniu 18.03.2021r. młodzież zwiedziła dwie wystawy etnograficzne w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Jedna z nich poświęcona była twórczości Bazylego Albiczuka, ukazująca podlaskie pejzaże i ogrody. Kolejna wystawa „Kultura Południowego Podlasia” zawierała zbiór typowych dla regionu form, wzorów i technik na przykładzie zebranych przedmiotów użytkowych, strojów ludowych, tkanin, naczyń, ozdób czy ubrań. Wizyta w Muzeum oraz rozmowa z pracownikami Działu Naukowo-Oświatowego okazała się bogatym źródłem wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu.

Podczas kolejnych spotkań uczestnicy projektu zgłębiali tradycje kulinarne swojej małej ojczyzny, biorąc udział w warsztatach praktycznych na terenie wioski ginących zawodów w ECKiW OHP w Roskoszy. Młodzież przygotowywała wypieki związane z tradycjami obrzędowymi i świętami Wielkanocnymi: kołacze, kulebiaki, zdobione ciasto weselne zwane korowajem, podlaski sękacz i kolorowe mazurki.

Projekt rozpoczął się 1 marca i potrwa do 31 maja 2021 r., jego uczestnikami jest ośmioro podopiecznych ECKiW w Roskoszy. Projekt ma na celu zwiększenie wiedzy uczestników projektu oraz lokalnej społeczności dotyczącej dziedzictwa regionalnego, promowanie tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła oraz rozwój kompetencji zawodowych, społecznych uczestników.

Młodzież poprzez spotkania z osobami posiadającymi wiedzę i umiejętności dotyczące tradycji kulinarnych, rzemiosła i rękodzieła regionalnego, spotkania muzealne, przeszukanie opracowań i publikacji, zbierze dawne przepisy, wzory, motywy charakterystyczne dla regionu i opracuje je w atrakcyjny dla dzieci i młodzieży sposób, by zainteresować lokalne środowisko, zwłaszcza młode pokolenie, dziedzictwem kulturowym swojego regionu.