Na lotnisku w Białej Podlaskiej powstaje już kompleks dla żołnierzy!

Na terenach po byłym lotnisku wojskowym w Białej Podlaskiej powstaje kompleks kontenerowy przeznaczony dla żołnierzy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej – pierwsi żołnierze pojawią się w garnizonie już w czerwcu br.

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka, już wkrótce w Białej Podlaskiej będzie stacjonowało ponad 2,5 tys. żołnierzy. To kontynuacja budowy silnej wschodniej flanki NATO oraz kolejny etap rozwoju 18 Dywizji Zmechanizowanej.

„Od września ubiegłego roku trwa proces formowania batalionu zmechanizowanego, który wchodzi w skład 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Ta brygada, do czasu podporządkowana pod 18. Dywizję Zmechanizowaną składała się z czterech batalionów bojowych. Po reorganizacji bataliony zmechanizowane z Chełma i Zamościa, przeszły w podporządkowanie 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Zgodnie z koncepcją formowania 18 Dywizji Zmechanizowanej, zatwierdzonej przez ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka, by uzupełnić tę lukę podjęto decyzję o sformowaniu dwóch nowych batalionów zmechanizowanych, w miejscu gdzie musi być wojsko, w Białej Podlaskiej” – mówi gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej, której podlega 1. Warszawska Brygada Pancerna.

Nowo formowany batalion zmechanizowany czasowo stacjonuje w garnizonie Wesoła, ale według planów już w czerwcu siły i środki batalionu zostaną przeniesione na teren dawnego lotniska wojskowego do tymczasowego miasteczka kontenerowego. Żołnierze, którzy służą w batalionie zmechanizowanym już się szkolą, uczestniczą także w szkoleniach specjalistycznych, m.in. kierowców i działonowych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Ciągle trwa również intensywne szkolenie w warszawskiej Wesołej.

Jak mówi dowódca batalionu zmechanizowanego ppłk Marcin Zimny – „Zainteresowanie służbą w batalionie zmechanizowanym jest bardzo duże, nasze szeregi zasilają m.in. żołnierze zawodowi, którzy są bezpośrednio związani z terenem Podlasia i chcą służyć bliżej swoich rodzinnych stron. Jednak jak pokazują prowadzone kwalifikacje, zainteresowanie ze strony „cywilów” również jest bardzo duże. Nie przewidujemy problemów z ukompletowaniem, nie tylko formowanego obecnie batalionu zmechanizowanego, ale również pododdziałów, które w przyszłości mają stacjonować w Białej Podlaskiej tj: drugi batalion zmechanizowany, kompania saperów, kompania rozpoznawcza i batalion transportowy”.

Dowódca 18 Dywizji podkreśla, że tak ogromny, ponad 600 hektarowy kompleks, jaki jest do dyspozycji w Białej Podlaskiej daje bardzo duże możliwości. Docelowo oprócz stacjonowania około 2,5 tysiąca żołnierzy na terenie kompleksu ma powstać Dywizyjny Ośrodek Szkolenia wyposażony w nowoczesne symulatory pola walki. Gen. bryg. Górowski dodaje: – „Z punktu widzenia nas, czołgistów, sama płaszczyzna lotniska, o bardzo długim horyzoncie, daje potężne możliwości szkolenia”.

Według planów jeszcze w tym roku batalion zostanie uzupełniony do 500 żołnierzy, docelowo ma liczyć 900. Do momentu powstania docelowej infrastruktury stacjonarnej, żołnierze będą stacjonować w miasteczku kontenerowym na wzór tych, które są organizowane na misjach zagranicznych. Takie obozowisko w pełnym zakresie zabezpieczy funkcjonowanie socjalno-bytowe żołnierzy bialskiego batalionu. Co nie zmienia faktu, że już trwają intensywne prace związane z budową kompleksu szkoleniowo-koszarowego. Budowa tych obiektów potrwa kilka lat, a cała infrastruktura ma być gotowa do 2026 roku.

 

Jak mówi dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej gen. bryg. Jarosław Górowski – „Dzięki decyzji o sformowaniu nowych pododdziałów, garnizon w Białej Podlaskiej będzie jednym z najsilniejszych i największych kompleksów wojskowych na ścianie wschodniej”.

O powrót wojska do Białej Podlaskiej zabiegali od dawna politycy Prawa i Sprawiedliwości senator Grzegorz Bierecki i  poprzedni prezydent miasta a dziś poseł Dariusz Stefaniuk.

– Powrót wojska do Białej Podlaskiej wpłynie ożywczo na rozwój miasta, podniesie też zdecydowanie znaczenie całego regionu. To oczywiście także bardzo istotny ruch o znaczeniu strategicznym, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszej Ojczyzny – komentuje senator Grzegorz Bierecki.