Wybrano najpiękniejszą palmę naszego województwa

W Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbyło się podsumowanie II Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną. W wydarzeniu udział wzięli Poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek oraz Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed. Na antenie TVP 3 Lublin przedstawili listę laureatów. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Poniżej przedstawiamy protokół przygotowany przez jury Konkursu:

Po zapoznaniu się z pracami konkursowymi, tj. pisankami i palmami w kategorii tradycyjnej oraz współczesnej jury stwierdza, że nadesłane prace były zróżnicowane pod względem formy, wielkości, techniki i wykorzystanych materiałów. Ponadto w konkursie udział wzięli autentyczni twórcy ludowi, amatorzy, artyści plastycy oraz dzieci i młodzież. Do oceny przedstawiono także prace indywidualne i zbiorowe wykonane przez Koła Gospodyń Wiejskich, Warsztaty Terapii Zajęciowej, koła plastyczne i świetlice działające przy szkołach i placówkach kultury. Nadesłano 671 prac, podkreślić należy, to że aż trzykrotnie więcej w stosunku do poprzedniego konkursu z 2019 roku. Taka pokaźna ilość wskazuje na dużą aktywność i sprzyjające warunki pracy twórczej, która jest zapewne wynikiem pozostania w domach na skutek pandemii.

Wśród nadesłanych pisanek przeważały wykonane technikami współczesnymi, które ze względu na zastosowane gotowe surowce i półprodukty nie ograniczały indywidualnego charakteru prac. W przypadku pisanek tradycyjnych niebrane były pod ocenę te wykonane technikami oraz z zastosowaniem wzorów, które nie wywodzą się z naszego regionu. Zwracaliśmy także uwagę, że niektórzy uczestnicy zgłosili pisanki do niewłaściwych kategorii, wówczas je przekwalifikowywaliśmy. W tradycyjnych pisankach niestety twórcy mieszali dawne i współczesne wzory, na co uczulamy, ze względu na charakter konkursu, a przede wszystkim na potrzebę zachowania jak najbardziej tradycyjnych motywów dla kolejnych pokoleń twórców.

Przy ocenie palm jury zwracało uwagę na tradycyjną formę, zastosowane naturalnych, zgodnych z tradycją surowców, estetykę i jakość wykonania. W tym roku dominowały te typu wileńskiego oraz współczesne kompozycje, które niekiedy swoją formą przypominały stroiki świąteczne. Ubolewamy, że nadesłano tylko jedną, typową dla naszego regionu palmą z żywych roślin ułożoną w bukiet. Palmy z suchych roślin upowszechniły się w naszym kraju w drugiej połowie XX wieku i jak się okazuje twórcy chętnie przejęli tę nową technikę, ale tworzą własne zróżnicowane kompozycje.

Zachęcamy, aby uczestnicy następnych konkursów sięgali do dawnych wzorów charakterystycznych dla poszczególnych subregionów Lubelszczyzny. Sugerujemy, aby konkurs był kontynuowany i służył przede wszystkim kultywowaniu tradycji.

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom, nauczycielom dziękujemy za udział, nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy i zachęcamy do dalszej pracy twórczej i poszukiwań inspiracji wynikających przede wszystkim z tradycji.

Podziękowania kierujemy także do organizatorów, którzy przeprowadzili konkurs zgodnie z przyjętym regulaminem i zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych.
Prace oceniało jury w składzie:

dr hab. Mariola Tymochowicz – etnolog, adiunkt w Zakładzie Kultury Polskiej UMCS, kustosz Działu
Kultury Materialnej i Duchowej, sekcja etnograficzna w Muzeum Narodowym w Lublinie
Marzena Bury – adiunkt, kustosz-plastyk w Dziale Edukacji Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
Bogna Głuchowska – adiunkt, historyk w Dziale Edukacji Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
Katarzyna Kraczoń – kulturoznawca ze spec. etnologia i folklorystyka – Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie
Beata Urniaż-Księska – plastyk, instruktor grafiki użytkowej i scenografii – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Lista Laureatów
Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ
dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia

Anna Prószyńska, gm. Kraśnik
Julia Karczman, gm. Czemierniki
Grzegorz Bolibok, gm. Niedrzwica

młodzież od 15 roku życia i dorośli

Katarzyna Zygmunt, gm. Biłgoraj
Małgorzata Urbanek. gm. Wilków
Hanna Dziadosz, gm. Krzczonów

praca zbiorowa

KGW w Majdanie Kozic Górnych, gm. Piaski

Wyróżnienia:

Oliwia Lasota, gm. Chełm
Julia Wasąg, gm. Biłgoraj
Teresa Przypis, gm. Końskowola
Michał Kowalik, gm. Lublin
Julia Rubaj, gm. Lublin
Świetlica Szkoły Podstawowej nr 4 w Puławach

II. Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ
dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia

Wojciech Piłat, gm. Kazimierz Dolny
Wojciech Grzechnik, gm. Ułęż
Alicja Zimnoch, gm. Karczmiska

młodzież od 15 roku życia i dorośli

Stanisława Mąka, gm. Chełm
(ex aequo) Roman Prószyński, gm. Dzierzkowice / Mariusz Dubiel, gm. Kraśnik
Monika Poninkiewicz, gm. Werbkowice

praca zbiorowa

Katarzyna Rądkowska, Barbara Majewska, Józefa Juszczak – Środowiskowy Dom Samopomocy, Sławatycze
KGW Majdan Grabina, gm. Zakrzówek

Wyróżnienia:

Hanna Sekita, gm. Puławy
Alan Aftyka, gm. Firlej
KGW w Jasienniku Starym, gm. Potok Wielki
Joanna Niedźwiedź, gm. Rossosz
Halina Nieleszczuk, gm. Kurów
Halina Pioś, gm. Kurów
KGW Walentynów, gm. Krzczonów
Antoni Nowak, gm. Józefów
Kornelia Wielgus, gm. Serniki

III. Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ
dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia

Agata Lechnio, gm. Kłoczew
Izabela Sachajko, gm. Krynice
Katarzyna Filipczuk, gm. Pawłów

młodzież od 15 roku życia i dorośli

Małgorzata Piórkowska, gm. Wyryki
Maria Mańko, gm. Kurów
Małgorzta Hanas, gm. Międzyrzec Podlaski

praca zbiorowa

KGW w Brzezinach, gm. Puchaczów
Zespół Senior, gm. Ulan Majorat
KGW w Garbowie, gm. Garbów

Wyróżnienia:

Witold Przewłoka, Janowiec
Ewa Matuszak, gm. Cyców
Marta Dolepska, gm. Krasnystaw
Amelia Cąkała, gm. Ułęż
Maria Szewczuk, Komarówka Osada
Stanisława Baran, gm. Lubartów
Dom Seniora w Solominie
KGW Sobieszyn, gm. Ułęż
KGW Borowianki

IV. Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ
dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia

Mateusz Dąbrowski, gm. Wola Uhruska
Maria Gąbka, gm. Krzczonów
Paweł Kozioł, gm. Lublin

młodzież od 15 roku życia i dorośli

Elżbieta Prażmo, gm. Garbów
Agnieszka Rogucka, gm. Konopnica
Krystyna Lipska, gm. Jabłonna

praca zbiorowa

KGW, Łychów Szlachecki, gm. Trzydnik Duży
Koło Plastyczne przy GOK w Suścu
KGW Nowa Wola, gm. Serniki

Wyróżnienia:

Maja Dziatko, gm. Włodawa
KGW Ostrów Lubelski
KGW w Piotrkowie Drugim
Małgorzata Hanas, gm. Międzyrzec Podlaski
Stowarzyszenie Ludzie Aktywni ACTIVUM, gm. Stary Zamość

Nagrody specjalne:
Nagrody Pani Beaty Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Dorota Wnukowska, gm. Jastków (kat. dorośli) – pisanka tradycyjna
Barbara Dąbrowska-Pszczoła, gm. Lublin (kat. dorośli) – pisanka współczesna
Dorota Wronka, KGW Steniatyn, gm. Łaszczów (kat. dorośli) – palma tradycyjna
Michał Bartoń, gm. Ulan Majorat (kat. dzieci i młodzież) – palma współczesna

Nagroda Pani Bogny Bender-Motyki – Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Danuta Perestaj, gm. Krasnystaw (kat. dorośli) – pisanka tradycyjna

Nagrody wylosowane w programie Wiosna w TVP3 Lublin

KGW w Uniszowicach, gm. Konopnica
„Moda na Seniora” – Warsztaty Rękodzielnicze „Coś Pięknego”, gm. Komarówka Podlaska