Kredyt hipoteczny w Kasie Stefczyka

Niewiele osób stać na zakup mieszkania z własnych środków, w związku z tym kredyt hipoteczny jest najlepszym źródłem finansowania naszych „czterech kątów”. Najważniejsze jest skorzystanie z oferty kredytowej, która będzie odpowiedzią na nasze oczekiwania finansowe. Właśnie taką propozycję kredytu mieszkaniowego ma Kasa Stefczyka.

Jednak jak wynika z marcowego komunikatu Biura Informacji Kredytowej, popyt na mieszkania rośnie. „W lutym 2021 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 47,14 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 42,87 tys. rok wcześniej – jest to wzrost o +9,9%. W porównaniu do stycznia 2021 r., liczba wnioskujących wzrosła o 25,9%, a w stosunku do minimum z kwietnia 2020 r. wzrosła aż o 69,5%. Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w lutym br. wyniosła 311,2 tys. zł i była o 6,6% wyższa niż w lutym 2020 r.”*. Analitycy prognozują, że popyt na kredyty mieszkaniowe, a tym samym zainteresowanie zakupem mieszkania czy domu, będzie miał trend dodatni. Warto więc teraz zainteresować się zakupem swojego lokum i zapoznać się z warunkami kredytu hipotecznego, jaki oferuje Kasa Stefczyka.

W Kasie Stefczyka Kredyt Hipoteczny (RRSO: 3,62%) może być udzielony w przedziale kwotowym od 10 tys. zł aż do 2 mln zł – maksymalnie od 60% do 80% wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnej lub od 30% do 50% wartości nieruchomości niemieszkalnej. Okres kredytowania może wynosić od 5 do 30 lat. Szczegółowe warunki uzgadniane są z każdym klientem Kasy indywidualnie, dopasowując je do potrzeb i możliwości finansowych. W ramach Kredytu Hipotecznego możliwe jest także skorzystanie z obniżek oprocentowania – pod uwagę brana jest m.in. dobra historia kredytowa czy staż członkowski.

Kredyt ten spłacany jest w comiesięcznych ratach w równej wysokości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 3,62%.

Kredyt Hipoteczny dostępny jest dla osób posiadających środki na wkład własny w wysokości minimum 20%. Wymóg ten nie dotyczy przeznaczenia środków na cele remontowe. Dla kredytu powyżej 500 000 zł wymagany staż członkowski powyżej 12 miesięcy.

Występuje ryzyko zmiany stopy procentowej (oprocentowanie oparte o WIBOR 6M – zmiana stopy może nastąpić raz na 6 miesięcy). Umowa o Kredyt Hipoteczny wymaga zabezpieczenia hipoteką wierzytelności wynikającej z tej umowy. Do uzyskania Kredytu Hipotecznego niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych wraz z cesją wierzytelności na kredytodawcę. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

Obniżki oprocentowania w Kredycie Hipotecznym przysługują za: wpływy na rachunek w Kasie 0,50 p.p., LTV do 50% wartości zabezpieczenia kredytu 0,50 p.p. Kredyt udzielany jest w polskiej walucie.

*Komunikat Biura Informacji Kredytowej z 3 marca 2021 r. −  www.bik.pl w zakładce „Informacje prasowe”.

Autor: artykuł sponsorowany: Kasa Stefczyka
Fot. Pixabay