Specjalne czepki dla pacjentów bialskiej onkologii

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej informuje na swojej stronie internetowej o tym, że dobro pacjenta jest nadrzędnym celem. Nie są to, bynajmniej, słowa rzucane na wiatr.
Szpital nie po raz pierwszy udowadnia, że zdrowie i życie pacjentów nie są wyłącznym priorytetem.

Dla najlepszych wyników leczenia niebagatelne znaczenie ma zadbanie także o ich komfort oraz kondycję psychiczną. Nowy budynek Bialskiej Onkologii z inicjatywy Kierownika Oddziału Onkologii Klinicznej dr n. med. Piotra Centkowskiego został właśnie doposażony w kolejne dwa systemy Paxman chłodzące skórę głowy pacjentów przyjmujących chemioterapię, co daje szansę na zachowanie włosów. Szpital posiadał już jedno tego typu urządzenie, a obecne doposażenie pozwoli obsługiwać sześcioro pacjentów jednocześnie. Statystyki wskazują, że nawet 8% pacjentów onkologicznych odmawia poddania się chemioterapii, lub opóźnia jej rozpoczęcie ze względu na strach przed utratą włosów w jej wyniku. Bialska Onkologia jest obecnie jedynym ośrodkiem w całym województwie lubelskim, który daje pacjentom nadzieję uniknięcia stygmatu choroby związanego z łysieniem w skutek chemioterapii.

Jak działają onko-czepki?

System Paxman to medyczne urządzenie wykorzystywane w 40 krajach, w samej Wielkiej Brytanii w szpitalach pracuje ponad 1000 jednostek, które stały się już standardowym elementem terapii.
W Polsce z urządzenia pacjenci mogą skorzystać w 25 szpitalach. Tzw. onko-czepki, czyli system chłodzenia skóry głowy Paxman, to urządzenie chłodzące płyn wypełniający czepki umieszczone na głowach pacjentów, którym podawana jest chemioterapia. W wyniku schłodzenia obkurczają się naczynia krwionośne skóry głowy, zmniejszając dopływ krwi z cytostatykami niszczącymi cebulki.
Skuteczność tej terapii tj. zachowanie przez pacjentów włosów podczas chemioterapii mieści się (badania kliniczne) w zakresie 50-90%.
Chłodzenie skóry głowy jest terapią bezpieczną, niemniej występują pewne przeciwskazania do jej stosowania. Znaczenie dla skuteczności onko-czepków ma także fakt jakiego rodzaju chemioterapeutyk będzie pacjentowi podawany. Z tych względów pacjenci chcący skorzystać z terapii są to niej uprzednio kwalifikowani przez lekarza.

Znaczenie dla pacjentów

Włosy są symbolem witalności, ich wygląd decyduje o autopercepcji oraz postrzeganiu jednostki przez otoczenie. Nagła utrata włosów w odbiorze społecznym niemal intuicyjnie wiązana jest z chorobą, a łysienie, będące ubocznym skutkiem chemioterapii, bezsprzecznie jest jej najbardziej rozpoznawalnym efektem.
Nie o sam aspekt estetyczny jednak chodzi, a przede wszystkim o konsekwencje psychiczne utraty tego tak oczywistego atrybutu zdrowia. W historiach pacjentów trauma wywołana wypadaniem włosów najczęściej wiązana jest z poczuciem utraty kontroli nad własnym ciałem, strachem przed stygmatem społecznym oraz przede wszystkim troską o niepokój, który ich choroba wywoła u najbliższych, jeśli będzie tak bardzo widoczna.
Nadzieja i możliwość uniknięcia utraty włosów w skutek chemioterapii ma niebagatelny wpływ na psychiczne nastawienie pacjentów do procesu leczenia. Ograniczenie zbędnego stresu niekorzystnie wpływającego na układ odpornościowy jest szczególnie cenne w przypadku pacjentów onkologicznych. Poprawia ich samoocenę i nastawienie psychiczne do walki z nowotworem.

Potrzeba i oczekiwanie społeczne

Większość zbiorek środków na zakup systemu onkoczepków to inicjatywy oddolne i zbiórki publiczne. Tysiące ludzi, organizacji i instytucji wkłada wysiłek w wyposażenie szpitali we własnym rejonie w urządzenie . Poniżej flagowe przykłady walki miejscowych społeczności o doposażenie szpitali w system ratujący włosy pacjentek przechodzących chemioterapię.