Święto Chrztu Polski. „To chrześcijaństwo wprowadziło nas do Europy”

Mocą ustawy Sejmu RP z 22 lutego 2019 r., dzień 14 kwietnia został ustanowiony świętem państwowym jako Święto Chrztu Polski. Dzień upamiętnia chrzest Polski datowany na 14 kwietnia 966 r. przyjęty przez księcia Mieszka I. W ustawie podpisanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę napisano: W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, ustanawia się dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski.
 

Przyjęcie chrztu jest jedną z najważniejszych dat w historii Polski. Akt ten uważa się za symboliczny początek państwa polskiego i chrześcijaństwa w Polsce – rozpoczęcia chrystianizacji ojczyzny i państwowości. Dla uczczenia doniosłego wydarzenia, dzisiaj w archikatedrze lubelskiej odbyła się msza św., sprawowana przez bp. Adama Baba i bp Ryszarda Karpińskiego. Podczas liturgii odnowiono przyrzeczenia chrzcielne przy średniowiecznej chrzcielnicy, pochodzącej z nieistniejącego farnego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Lublinie. Później nastąpiło złożenie kwiatów pod Krzyżem Misyjnym przy archikatedrze. W obchodach 1055. rocznicy chrztu Polski uczestniczyli wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik.

W obchody rocznicowe wpisała się też konferencja dla młodzieży i nauczycieli szkół średnich pt. „Na straży kulturowej suwerenności Polski”. Podczas spotkania głos zabrali: minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek, lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, dr hab. Tomasz Panfil, dr hab. Jacek Kowalski, dr Paweł Milcarek, prof. Grzegorz Kucharczyk, dr hab. Mieczysław Ryba. Słowo wstępne wygłosił wojewoda lubelski Lech Sprawka.

To święto powinno być świętem najważniejszym. Ten rok i to wydarzenie jest ważne nie tylko w wymiarze religijnym, ale przede wszystkim w wymiarze państwowo-twórczym, wręcz cywilizacyjnym. To wtedy weszliśmy do europejskiej rodziny, europejskiej wspólnoty kulturowej, filozoficznej, społecznej i politycznej. Te wartości, które wniósł chrzest Polski zadecydowały o przyszłej historii naszego narodu. Są to wartości uniwersalne, ważne nie tylko dla chrześcijan, ale dla wszystkich członków naszej narodowej wspólnoty. Wydarzenie to wprowadziło nas w krąg wielkiej kultury Zachodu, która stała się naszą kulturą. To chrześcijaństwo, z jego uniwersalnym, wręcz ponadreligijnym przesłaniem o godności każdego człowieka, o celu życia ludzkiego, które przekracza doczesność, wprowadziło nas do Europy i dało podwaliny pod nowoczesne państwo – mówił Lech Sprawka.

To, że przetrwaliśmy tak wiele trudnych chwil w historii, to dlatego, że nasi poprzednicy zachowali duchowe dziedzictwo, które przyjmowali z wiarą, nadzieją i miłością. To jest powinność współczesnych Polaków – dodał wojewoda Sprawka.

To najważniejsza rocznica. Dziękuję za jej obchody panu wojewodzie. To tak, jakby świętować urodziny zacnej osoby. Tą „osobą” jest Rzeczypospolita, która świętuje swoje istnienie, narodziny, jako państwa chrześcijańskiego, cywilizowanego, państwa, które weszło do rodziny państw europejskich opartej na kulturze chrześcijańskiej, cywilizacji łacińskiej. Życzę wszystkim, byśmy na nowo mogli głosić, że Polska jest chrześcijańska, byśmy mogli przekonywać młode pokolenia nie tylko, że chrześcijaństwo jest modne, ale konieczne, jeżeli chcemy zachować kulturową suwerenność Polski – podkreślał minister Przemysław Czarnek.

Akcja Katolicka wraz z Fundacją SŁOWO zachęcają do wywieszenia biało-czerwonej flagi państwowej. Uczczenie rocznicy w ten sposób ma podkreślić wagę święta i nie pozwolić zapomnieć o chrześcijańskich korzeniach.

Fot. Katarzyna Link/LUW