Nasze gospodynie z „najsłodszym” mazurkiem w województwie! Gratulujemy

1 marca br. Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” ogłosiła kulinarny konkurs wielkanocny skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubelskiego pn. „Słodki Mazurek”. Wzięło w nim udział 126 kół z całego regionu. Dzisiaj, w siedzibie Fabryki Cukierków Pszczółka sp. z o.o w Lublinie, odbyło się jego rozstrzygnięcie.

Celem konkursu było kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z wypiekaniem mazurków wielkanocnych, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, a także pielęgnowanie szacunku dla tradycji związanej ze świętem Wielkiej Nocy.

Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach: na największego mazurka wielkanocnego upieczonego na podstawie staropolskiego przepisu, na najładniejszą dekorację mazurka wielkanocnego i na najciekawszą wideo-prezentację w tematyce konkursu „Słodki Mazurek”.

Z uwagi na sytuację epidemiczną każde nagrodzone KWG reprezentowała wyłącznie trzyosobowa delegacja, pozostali uczestnicy wzięli udział w spotkaniu w formie wideokonferencji. Konkurs organizowany był za pośrednictwem profilu Fundacja „Pomaganie krzepi” na portalu społecznościowym. Organizatorzy skierowali podziękowania za ogromne zainteresowanie i zaangażowanie, a laureatom przekazali gratulacje.

Słowa uznania nagrodzonym przekazali również obecni na spotkaniu: poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek, wojewoda lubelski Lech Sprawka, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz prezes zarządu Fabryki Cukierków Pszczółka Sp. z o.o. Andrzej Łopacki.

W kategorii I – na największy mazurek wielkanocny miejsca I, II i III zajęły kolejno KGW w Łychowie Szlacheckim, KGW Potok Wielki w Radwanówce i KGW Biała Łada. Wyróżnione zostały koła w Pałecznicy Kolonii i Czartowczyku. W kategoria II – na najładniejszą dekorację mazurka wielkanocnego I miejsce zajęło KGW Rossosz, miejsca II i III należały do KGW Swańki z Wyryk i KGW Kolechowice, a wyróżnienia do KGW Babiniec w Stoczku, KGW w Łychowie Szlacheckim, KGW Jeziorzanki w Jeziorzankach,KGW Modryń Kolonia. W kategorii III – na najbardziej pomysłową wideo-prezentację o tematyce konkursu I miejsce zajęło KGW w Woli Żulińskiej, II KGW Rossosz, III KGW w Chotyłowie. Wyróżnione zostały KGW z Krężnicy Okrągłej „Jagody” i w Jaroszewicach Jaroszewiczanki.

Spotkanie urozmaiciła prezentacja filmu przedstawiającego aktywności Kół Gospodyń Wiejskich. Wojewoda lubelski objął konkurs patronatem honorowym.

***

Koła Gospodyń Wiejskich są samorządnymi i niezależnymi organizacjami społeczno-zawodowymi kobiet wiejskich, działającymi w ramach organizacji kółek rolniczych. Reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich. Program działalności KGW wynika głównie z potrzeb kobiet i ich rodzin oraz potrzeb wsi i rolnictwa. W obecnych czasach program ten jest stale dostosowywany do zmieniających się warunków i koncentruje się on na pięciu obszarach działania, które dotyczą: pomocy rodzinie wiejskiej w wychowaniu, kształceniu i zapewnieniu wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży; działania na rzecz ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich, poprzez rozwój oświaty zdrowotnej, podnoszenie stanu sanitarnego obejść gospodarskich, kultury zdrowotnej mieszkańców wsi oraz pomocy ludziom starszym i niepełnosprawnym, rozwijania różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet, aktywnych form walki z bezrobociem, poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, wielofunkcyjnego rozwoju wsi, pozyskiwania dotacji w ramach programów pomocowych dla rolnictwa, racjonalizowania wiejskiego gospodarstwa domowego i działów produkcji rolniczej prowadzonych głównie przez kobiety, zwiększania uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze, kultywowanie folkloru i sztuki ludowej.

Fot. Katarzyna Link/LUW