Kolejna potężna grupa przemytników papierosów rozbita

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki SG w Białej Podlaskiej, działając w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej, dokonali rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, zajmujących się przemytem papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy z terytorium Białorusi do Polski.

W trakcie działań prowadzonych w pierwszym kwartale tego roku, zatrzymano sześciu obywateli Polski  oraz dokonano przeszukań należących do nich posesji. Podczas tych czynności, funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli dowody prowadzonej przez nich nielegalnej działalności w tym, pochodzące z przemytu papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Jak wynika z ustaleń śledczych grupa przestępcza działając w okresie od stycznia 2019 do września 2020 roku, wykorzystując do tego celu międzynarodowy transport kolejowy, przemyciła z terytorium Białorusi do Polski, ponad 123 000 paczek papierosów o wartości blisko 1 750 000 złotych, narażając  Skarb Państwa na straty wynikające z nieopłaconych należności celnych i podatku VAT. Sprawcy działali na terenie kolejowych przejść granicznych w Terespolu i Kuźnicy Białostockiej. Przeprowadzone w ramach śledztwa czynności wykazały, iż działalność przemytników polegała na wykorzystywaniu konstrukcji wagonów pociągów towarowych, w których ukrywane były papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

binary comment

Prokurator Okręgowy po przedstawieniu zarzutów wszystkim członkom zorganizowanej grupy przestępczej, zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych i dozoru Policji. W ramach prowadzonych czynności dokonał także zabezpieczenia nieruchomości, mienia ruchomego oraz środków pieniężnych.

Przypomnijmy, że na początku miesiąca funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Białej Podlaskiej, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie Ośrodek zamiejscowy w Białej Podlaskiej, zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą, której działalność polegała na przemycie wyrobów tytoniowych.  Z informacji, jakie udało nam się wówczas uzyskać, Prokuratora Okręgowa w Lublinie na podstawie zgromadzonych dowodów przedstawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przemytu co najmniej 389 000 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy o łącznej wartości ponad 5 600 000 złotych. Wciąż staramy się potwierdzić wątek przynależności do grupy krewnego lokalnego polityka, który mógł wspierać działalność przestępców lub brać czynny udział w działalności grupy. Do sprawy będziemy wracać.

Gigantyczny przemyt na naszej granicy. Straż graniczna rozbiła papierosową mafię

Źródło: Nadbużański Oddział Straży Granicznej/podlaski.info