Nasi terytorialsi pomogą podczas masowych awarii prądu. „Zależy nam na budowaniu poczucia bezpieczeństwa”

Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Jarosław Kwasek i dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tadeusz Nastarowicz podpisali dziś list intencyjny o współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a 2. Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej. Uroczystość odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Uczestniczył w niej wojewoda lubelski Lech Sprawka.

To jest przykład harmonijnej współpracy różnych podmiotów zapewniających poczucie bezpieczeństwa obywatelom, nie tylko tego bezpieczeństwa zewnętrznego, ale przede wszystkim bezpieczeństwa każdego dnia. Dlatego też składam wielkie podziękowanie w imieniu mieszkańców całego województwa lubelskiego dla PGE Dystrybucja S.A. oraz 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej za to, że dzisiaj jeszcze bardziej podkreślacie dotychczasową współpracę oraz w sposób formalny w nią wchodzicie – zaznaczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.

List intencyjny jest początkiem rozpoczęcia prac zmierzających do wypracowania porozumienia określającego formy współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć: wsparcia przez 2LBOT podczas usuwania masowych awarii sieci energetycznych, wykorzystania potencjału podmiotów w realizacji szkoleń specjalistycznych i organizacji wspólnych ćwiczeń i treningów.

Bardzo nam zależy na budowaniu poczucia bezpieczeństwa, a wiemy że takim elementem dosyć istotnym w dzisiejszych czasach jest dostawa energii do wszystkich odbiorców. PGE Dystrybucja na swoim obszarze działalności, dostarcza tą energię do ponad 5 mln odbiorców. Jest to nasza misja, którą realizujemy i cieszymy się bardzo, że będziemy realizować dalej to pod patronatem wojewody lubelskiego i przy współudziale 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej – podkreślał Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A. Jarosław Kwasek

Wypracowanie porozumienia pomiędzy 2LBOT, a PGE Dystrybucja S.A. wymiernie przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubelskiego.

Jak zaznaczył dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tadeusz Nastarowicz, misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest ochrona i obrona lokalnej społeczności, stąd podejmowana jest współpraca z wieloma podmiotami, aby to bezpieczeństwo zapewnić. Myślę, że List Intencyjny, który dzisiaj podpiszemy jest półmetkiem naszej dotychczasowej współpracy, ale jednocześnie widzimy jeszcze obszary, gdzie możemy tę współpracę ulepszyć w przyszłości.

***

2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej jako element Wojsk Obrony Terytorialnej realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, a także współpracy z innymi elementami systemu obronnego państwa.

PGE Dystrybucja S.A. jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej dostarczającym energię m.in. do odbiorców z terenu województwa lubelskiego. Spółka jest także przedsiębiorstwem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, realizującym szereg zadań na rzecz obronności państwa oraz bezpieczeństwa obywateli.

Źródło: LUW
Fot. Katarzyna Link/LUW