Rusza rehabilitacja postcovidowa w uzdrowiskach i zakładach rehabilitacji

Już ponad 100 placówek medycznych przystąpiło do programu rehabilitacji postcovidowej w formie stacjonarnej i prowadzonej w uzdrowiskach. Specjaliści będą pomagać pacjentom w odzyskaniu pełni sił po przebytej chorobie COVID-19. Wkrótce program rehabilitacji postcovidowej zostanie rozszerzony o wizyty i zabiegi fizjoterapeutyczne prowadzone w domu i w gabinecie fizjoterapeutycznym.

Minister zdrowia zainicjował dzisiaj kompleksowy program rehabilitacji postcovidowej przygotowany przez resort zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Mogą z niego skorzystać osoby, które przechorowały COVID-19. Rehabilitacja postcovidowa, w zależności od stanu pacjenta, będzie prowadzona w domu, ambulatoryjnie, a także w oddziałach rehabilitacji, zakładach rehabilitacji leczniczej i w uzdrowiskach.

– Przygotowaliśmy pakiet odbudowy zdrowia Polaków po pandemii składający się z pięciu elementów. Jednym z nich jest rehabilitacja postcovidowa – podkreślał Adam Niedzielski, minister zdrowia. – Takie rozwiązanie będzie powszechnie dostępne, nie tylko w uzdrowiskach, ale także w warunkach domowych.

Pacjenci z COVID-19, by odzyskać pełną sprawność, często potrzebują odpowiedniej rehabilitacji. Rehabilitacja postcovidowa będzie finansowana przez NFZ. W jej ramach pacjenci będą mieć zapewnione także wsparcie psychologiczne.

Kompleksowy program rehabilitacji postcovidowej w zakresie stacjonarnym i uzdrowiskowym obejmuje m.in.:

  • kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń ogólnousprawniających,
  • inhalacje;
  • hydroterapię, fizykoterapię – według indywidualnych wskazań;
  • balneoterapię – według indywidualnych wskazań
  • masaż – według indywidualnych wskazań;
  • edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia;
  • wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

NFZ uruchomi także rehabilitację postcovidową prowadzoną ambulatoryjnie, czyli w gabinetach fizjoterapii zajmujących się rehabilitacją leczniczą, oraz w domu pacjenta. Będzie ona trwać maksymalnie 6 tygodni, a pacjent do rehabilitacji postcovidowej może być skierowany do 6 miesięcy od zakończenia choroby COVID-19.

Na rehabilitację postcovidową prowadzoną w formie stacjonarnej, w uzdrowiskach, gabinecie lub w domu konieczne będzie skierowanie wystawione m.in. przez lekarza POZ po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.

Specjaliści szacują, że wielu pacjentów ma powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem. Najczęściej są to: problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu i tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne.

Informacji ze strony internetowej ministerstwa zdrowia.

Fot. Katarzyna Link/LUW