ZABŁOCIE. Wychowawcy i strażnicy Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej pomagają znaleźć pracę więźniom

W Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu zrealizowano program resocjalizacji skazanych sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia pt.,,Jak i gdzie szukać pracy” Edycja I 2021.

Zwiększenie świadomości osadzonych dotyczącej zatrudnienia

Zatrudnienie i aktywizacja zawodowa stanowi istotny element sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych, a tym samym zapobiega występowaniu zachowań przestępczych. Dlatego też od marca do kwietnia 2021 roku w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu zrealizowany został program resocjalizacji skazanych sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia pt.,,Jak i gdzie szukać pracy” Edycja I 2021.

W ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie Filia w Białej Podlaskiej ww. program, z uwagi na panującą pandemię COVID-19, został przeprowadzony za pomocą komunikatora SKYPE. Blok tematyczny programu obejmował:

– „Nie daj się bezrobociu”;

– Dokumenty aplikacyjne-CV i list motywacyjny;

– Rozmowa z pracodawcą – sukces czy porażka.

Bardzo ważnym elementem w prowadzeniu programu było udzielenie osobom w nim uczestniczącym wsparcia poprzez kształtowanie pozytywnego myślenia oraz budowanie motywacji i poczucia własnej wartości, jak również przygotowanie tych osób do zwolnienia z zakładu karnego pod kątem rozwiązywania własnych problemów zawodowych. Wskazano zainteresowanym adresy instytucji, do których mogą się udać po opuszczeniu jednostki penitencjarnej celem poszukiwania pracy, jak również przekazano materiały promocyjne przekazane przez WUP w Lublinie Filia w Białej Podlaskiej.

 

 

Źródło: Zakład Karny w Białej Podlaskiej Autor: opracowanie: ppor. Paweł Jędrzejuk