Wojewoda w Dniu Flagi RP: „Te symbole integrują wspólnotę narodową”

Uchwałą Sejmu z 2004 r., 2 maja został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto ma wyrażać szacunek do flagi i rozpowszechniać wiedzę o symbolach narodowych i polskiej tożsamości. 

Co roku Polacy eksponują flagi na zewnątrz, wyrażając dumę z polskich barw narodowych, polskiej historii i z tego, że są Polakami, a w wielu miejscach w kraju odbywają się uroczystości z okazji święta.

Ze względu na obowiązujący stan pandemii i konieczność zachowania i zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego program tegorocznych obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ograniczony do minimum.

Przed gmachem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego. Flagę Rzeczypospolitej Polskiej na maszt podniesiono również na balkonie Urzędu Miasta Lublin i na gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W uroczystościach uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.

W obliczu naturalnych zróżnicowań, poglądów politycznych, społecznych, gospodarczych, postaw ideowych, światopoglądowych, symbole narodowe w postaci biało-czerwonej flagi, godła oraz hymnu państwowego są niezmiernie ważne. To one są tym wspólnym mianownikiem. Tym elementem integrującym wspólnotę narodową, który pozwala wyznaczać wspólne cele, przede wszystkim na przyszłość, tych, które są w stanie zapewnić spokojny, harmonijny rozwój naszego kraju. Ta cześć, którą oddajemy symbolom, a szczególnie fladze biało-czerwonej – symbolowi Rzeczypospolitej Polskiej jest niezmiernie ważna. Wręcz powinniśmy kultywować te trzy symbole. Odgrywają one w integracji niesamowicie ważną rolę – podkreśla wojewoda lubelski Lech Sprawka.

2 maja to też Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Uhonorowano w ten sposób osoby żyjące poza granicami Polski zabiegające o polską niepodległość i pokazujące ogromne przywiązanie do Rzeczypospolitej. Święto państwowe obchodzone jest od 2002 r.

Ta wspólna symbolika: flagi biało-czerwonej, godła i hymnu jednoczy wszystkich Polaków. Nie tylko tych mieszkających tu, w Polsce, ale w wielu krajach z różnych faz emigracji. Jest to element łączności z Polonią, na niemalże wszystkich kontynentach świata – dodał wojewoda lubelski.

Źródło: LUW Lublin
Fot. Katarzyna Link/LUW