Dowódca Żelaznej Dywizji: Garnizon w Białej będzie się rozrastał!

Garnizon Biała Podlaska w najbliższych latach ma się rozrastać. Wojsko będzie potrzebowało więc dobrze przygotowanych rekrutów. ­- Klasy mundurowe są dla nas naturalnym krokiem do tego, aby zachęcać młodzież do wstępowania do wojska – mówił dziś podczas wizyty w Państwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II dowódca Żelaznej Dywizji gen. dyw. Jarosław Gromadziński.

Od roku szkolnego 2020/21 w wybranych szkołach ponadpodstawowych w całym kraju uczniowie rozpoczęli naukę w Oddziałach Przygotowania Wojskowego (OPW), czyli nowego rodzaju klasach mundurowych. Żelazna Dywizja objęła patronatem 14 szkół, które utworzyły w roku szkolnym 2020/2021 Oddziały Przygotowania Wojskowego. Absolwenci OPW będą mogli uczestniczyć w skróconej służbie przygotowawczej, która w ich przypadku będzie trwała 12 dni.

Wśród placówek, z którymi współpracują nasi żołnierze są licea akademickie w Białej Podlaskiej i Terespolu. Do klas OPW uczęszcza tam 50 uczniów.

Garnizon Biała Podlaska rozrasta się, od lipca rozpoczniemy funkcjonowanie w pełnym reżimie szkoleniowym – powiedział generał Jarosław Gromadziński. – Biorąc pod uwagę, że garnizon Biała Podlaska ma dzisiaj około 2,5 tysiąca żołnierzy, będziemy w niedługiej perspektywie potrzebowali znacznych zasobów żołnierzy. Klasy mundurowe są dla nas naturalnym krokiem do tego, aby zachęcać młodzież do wstępowania do wojska. Wyznaczyliśmy jednostki, aby merytorycznie wspierały kadrę dydaktyczną. Po stronie wojska, czyli jednostek 18. Dywizji, są zajęcia praktyczne.

Generał Gromadziński zapowiedział, że Żelazna Dywizja będzie na przykład organizowała wycieczki do jednostek wojskowych.

Chcemy, żeby młodzież uczestniczyła również w tzw. VIP-dayach, czyli dniach dostojnych gości na poligonach. Zależy nam, aby obserwowała, na czym polega życie żołnierskie, żeby jak najbardziej przybliżyć im wojsko. Wtedy, jak skończy się szkoła, nie będzie dylematów, czy wstąpić do wojska, czy nie – mówił dowódca Żelaznej Dywizji.

Źródło: FB/ZelaznaDywizja, Radio Lublin Autor: red.
Fot. FB/ZelaznaDywizja