TUCZNA, WOHYŃ, MILANÓW. Miliony złotych dla naszych gmin na energię odnawialną

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, wręczyli dzisiaj dziewięć umów na realizację zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii dla gmin: Księżpol, Józefów, Frampol, Biszcza, Tuczna, Wohyń, Łabunie, Łukowa oraz Niemce. Wartość ww. projektów to blisko 32 mln złotych z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 to prawie 17 mln złotych. W gronie Beneficjentów – obok odbierających dzisiaj umowy – znalazły się również gmina Łuków, Milanów, Miączyn, Jarczów, Serniki, Dołhobyczów oraz Grabowiec.

Zarząd Województwa Lubelskiego, w kwietniu br. zwiększył o ponad 32 mln zł kwotę w naborze z Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Dzięki tej decyzji, w sumie 16 samorządów otrzymało unijne dotacje na budowę odnawialnych źródeł energii.

– Każde dodatkowe środki na odnawialne źródła energii to bardzo dobra wiadomość. To dzięki tym funduszom mieszkańcy naszego województwa już wkrótce zamontują w swoich gospodarstwach nowoczesne instalacje fotowoltaiczne, solarne oraz przyjazne środowisku źródła ciepła – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski.

Konkursy dotyczące odnawialnych źródeł energii cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów Funduszy Europejskich. W ramach naboru dotyczącego Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, ogłoszonego w 2019 roku wpłynęło, aż 210 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 569 mln złotych. Warto dodać, że w momencie ogłoszenia konkursu (w lipcu 2019 roku) alokacja na konkurs wynosiła nieco ponad 100 mln złotych. W celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczby projektów, Zarząd Województwa Lubelskiego kilkukrotnie zwiększał alokację w tym konkursie, do kwoty blisko 248 mln złotych. Łącznie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, na całe Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE przeznaczono prawie 794,5 mln złotych.

Gmina Tuczna zainwestuje nieco ponad 1,6 mln zł na montaż 120 instalacji OZE w budynkach mieszkalnych oraz jednej na budynku użyteczności publicznej. Unijne dofinansowanie dla projektu pn. Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Tuczna – 2 etap wynosi prawie 950 tys. zł.

Gmina Wohyń będzie realizowała projekt pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Wohyń – etap II wart przeszło 3,4 mln zł. Dzięki niemu wykonany zostanie montaż zestawów solarnych i fotowoltaicznych. Będą to w sumie 143 jednostki produkujące energię eklektyczną oraz 142 jednostki produkujące energię cieplną. Samorząd z Wohynia otrzyma ponad 1,9 mln wsparcia z UE.

Źródło: UMWL
Fot. Piotr Wójcik/UMWL