RADZYŃ PODLASKI. Radzyńska szkoła jedną z najnowocześniejszych w kraju

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim znalazł się na ogólnopolskiej mapie innowacyjnych placówek, które wykorzystują nowoczesne technologie do swoich działań edukacyjnych oraz promocyjnych. Szkoła uczestniczy w projekcie „Geniallne Szkoły na mapie”. Projekt powstał, aby zaprezentować prace nauczycieli, którzy otworzyli wirtualnie swoje szkoły dla uczniów i społeczności.

Prezentacje pokazują ogrom działań, aktywności i sukcesów uczniów, nauczycieli, kadry kierowniczej i szkół. Inicjatywa ta pozwala na dzielenie się pomysłami, odszukanie szkół o podobnych profilach i sposobach pracy. Stwarza też możliwość pokazania placówki w szerokim środowisku ogólnopolskim. Projekt „Geniallne Szkoły na mapie” powstał we współpracy z Genially i Ambasadorami Genially w Polsce.

Koordynatorem działań projektowych w ZSP jest nauczycielka informatyki Pani Agnieszka Frączek.