TERESPOL. Nielegalny emigrant próbował dostać się do Polski. Ukrywał się między pociągami

Funkcjonariusz lubelskiej Służby Celno-Skarbowej ujął nielegalnego migranta. Mężczyzna, obywatel Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, ukrywał się między pociągami na kolejowym przejściu granicznym w Terespolu. Sprawę, według właściwości, przekazano funkcjonariuszom Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Funkcjonariusz  Oddziału Celnego w Terespolu, kontrolując wjeżdżające do Polski pociągi towarowe, zauważył przeskakującego między składami mężczyznę
o ciemnej karnacji. W związku z tym, że mężczyzna dziwnie się zachowywał, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej podjął próbę jego ujęcia i powiadomił
o zdarzeniu kierownika zmiany oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Wśród rzeczy osobistych zatrzymanego migranta funkcjonariusze znaleźli m.in. trzy woreczki foliowe z substancją niewiadomego pochodzenia (ok. 47 g). Testy potwierdziły, że jest to substancja narkotyczna, pochodna MDMA.

Z paszportu, który posiadał zatrzymany mężczyzna wynika, że jest on obywatelem państwa w Afryce Zachodniej, tj. Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej. Na razie
nie wiadomo jaki był jego kraj docelowy. Dalsze ustalenia w sprawie prowadzą funkcjonariusze Straży Granicznej w Terespolu.

W 2020 r. funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej, także we współpracy z innymi służbami, ujawnili łącznie 13 nielegalnych migrantów. Ujawnienia miały miejsce zarówno na przejściach granicznych, jak i na terytorium kraju. Osoby, które nielegalnie dotarły do Polski to m.in. obywatele Afganistanu, Iranu i Syrii.