Marszałek z PO blokuje 770 miliardów dla Polski. Interwencja senatora Grzegorza Biereckiego

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że Senat nie zajmie się ustawą dotyczącą ratyfikacji Funduszu Odbudowy na najbliższym posiedzeniu Senatu. Decyzję Grodzkiego popiera senator KO Kazimierz Kleina, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W tej sprawie interwencję podjął senator Grzegorz Bierecki. Nasz parlamentarzysta wystosował pismo, domagając sie, aby pilnie zwołano posiedzenie komisji w celu rozpatrzenia ustawy. Ratyfikacja FO oznacza 770 miliardów złotych dla Polski i realizację wielu ważnych inwestycji – także w naszym regionie. 

Jak przypomina portal wPolityce.pl na początku maja Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, teraz musi się nią zająć Senat. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna do uruchomienia Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19. Sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy opisuje Krajowy Planu Odbudowy, który rząd skierował już do KE.

Marszałek Tomasz Grodzki poinformował na posiedzeniu w środę, że punkt dot. ratyfikacji będzie rozpatrywany w dodatkowym dniu obrad 27 maja. Jak dodał, ratyfikacja zgody na zwiększenie zasobów własnych powinna nastąpić do końca czerwca, a Senat ma 30 dni na rozpatrzenie ustawy przychodzącej z Sejmu.

Na sytuację w Senacie zareagował senator Grzegorz Bierecki, który wystosował pismo do przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierza Kleiny. W dokumencie, do którego dotarł portal wPolityce.pl, wezwał polityka do zwołania posiedzenia komisji.

Czy politycy Platformy pójdą po rozum do głowy, czy ważniejsze okażą się partyjne gierki? Czas pokaże.

PISMO SENATORA BIERECKIEGO:

PISMO / autor: wpolityce.pl

Źródło: wPolityce.pl Autor: red.
Fot. Fratria