KODEŃ. Trwa remont zabytkowej Misji Jezuickiej

 

 

 

 

Trwa, realizowany w ramach projektu Termomodernizacji Placencji, remont budynku po starym przedszkolu czy bardziej prawidłowo Misji Jezuickiej z XVIII w.

Remont obejmuje między innymi:

– docieplenie stropów i ścian,

– wymianę stolarki okienno-drzwiowej zewnętrznej,

– wymianę instalacji c.o.,

– wymianę instalacji elektrycznej.

Zgodnie z projektem koszt remontu opiewa na 1 mln 176 tys. zł. Środki unijne to 718 tys. zł. Pozostałe koszty pokrywa Gmina Kodeń.

Źródło: Kodeń
Fot. Kodeń