Senator Bierecki broni pieniędzy dla Polski i odpowiada KO i PSL: To nie jest powód do przedłużania prac. Polacy czekają

W środę połączone senackie komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrują ustawę o wyrażeniu zgody na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE. W trakcie posiedzenia komisji senatorowie KO i PSL zaproponowali dodanie do ustawy ratyfikacyjnej preambuły. Senatorowie nie zaproponowali do ustawy poprawek. Senator PiS Grzegorz Bierecki złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jak podkreślił, oczekuje na odpowiedź biura legislacyjnego ws. „możliwości prawnej zawierania preambuły w ustawie ratyfikacyjnej, a także jej skutków dla samego aktu”.

Preambuła do ustawy ratyfikacyjnej?

Podczas wystąpienia w Senacie Grzegorz Bierecki zwrócił uwagę, że biuro legislacyjne wciąż nie wydało opinii „co do możliwości dodawania czegokolwiek, uzupełnień do treści ustawy ratyfikacyjnej”.

Preambuła nie jest powodem do tego, aby ta ważna ustawa, na którą Polacy czekają, wracała do Sejmu i przechodziła dalsze prace. Senat może przyjąć tę ustawę bez poprawek, a panowie senatorowie z KO, którzy z powodów partyjnych potrzebują zrobić cokolwiek przy tej ustawie, mogliby skorzystać z rady, którą przedstawili profesorowie w opinii, na którą się pan senator powołał. Ostatni akapit tej opinii stanowi sugestię przyjęcia przez Senat odrębnej uchwały, która zabierałaby wszystkie rzeczy, które pan senator chce zawrzeć w preambule w treści ustawy ratyfikującej – podkreślił senator PiS w odpowiedzi na słowa Bogdana Klicha.

Jak dodał, politycy Koalicji Obywatelskiej powinni kierować się opinią „zaprzyjaźnionych profesorów”, którzy „stanęli przed bardzo trudnym zadaniem, jak wytłumaczyć, że lepiej jest niczego nie ruszać w tej ustawie ratyfikacyjnej i przyjąć odrębną uchwałę, która będzie stanowiła zestaw życzeń”.

Składam wniosek o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Oczekuję na odpowiedź biura legislacyjnego co do możliwości prawnej zawierania tego typu preambuły w ustawie ratyfikacyjnej, a także jej skutków dla samego aktu – powiedział senator Grzegorz Bierecki.

Przypomnijmy, że senator Grzegorz Bierecki niedawno udzielił obszernego wywiadu dla Radia Lublin, w którym wyjaśniał dlaczego należy jak najszybciej zająć się sprawą Funduszu Odbudowy.

Czytaj także: Grzegorz Bierecki: wszystko co miało być powiedziane w sprawie Funduszu Obudowy i KPO zostało powiedziane.

Preambuła buduje bałagan legislacyjny

Słowa senatora Grzegorza Biereckiego poparł minister ds. UE Konrad Szymański odnosząc się do debaty senatorów podczas posiedzenia połączonych komisji podkreślał, że uruchomienie całego Funduszu Odbudowy jest uzależnione od ratyfikacji decyzji przez wszystkie państwa członkowskie. Jak dodał, uruchomienie pierwszej transzy środków z Funduszu Odbudowy, czyli 13 proc. z tych środków, może nastąpić kolejnego miesiąca od ratyfikacji. Zaznaczył, że jeśli np. parlamenty narodowe zakończą procedurę ratyfikacyjną 1 czerwca, wówczas środki zostaną uruchomione w lipcu.

Szymański odniósł się także do propozycji senatorów KO i PSL dodania preambuły do ustawy. Jak zauważył, do każdego aktu, w szczególności aktu uroczystego można dodawać „różnego rodzaju wezwania”, dodał, propozycja KO i PSL może wywieść skutki normatywne.

Czytaj więcej na wPolityce.pl