W Białej Podlaskiej otwarto nowy budynek ośrodka dla dzieci głuchych. Pieniądze pomógł zdobyć poseł Dariusz Stefaniuk

W końcu jest! Ważne wydarzenie w Białej Podlaskiej – niepełnosprawne głuche dzieci będące pod opieką specjalistycznego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami w Białej Podlaskiej w końcu będą mogły korzystać z nowego rozbudowanego budynku. Przy Sienkiewicza otwarto nowy, w pełni funkcjonalny budynek.

 

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu działa w Białej Podlaskiej już od ponad 30 lat.Od kilku lat władze placówki zabiegały o rozbudowę ośrodka. Decyzję o zwiększeniu zaplecza lokalowego podjęto w ubiegłym roku. Dzięki wsparciu posła Dariusza Stefaniuka i przedsiębiorcy Stanisława Romaniuka, który nie szczędził własnych pieniędzy, w końcu możemy cieszyć się z otwarcia placówki. Poseł Dariusz Stefaniuk od lat służył dyrekcji pomocą prawną, pomagał w uzyskaniu dofinansowania.

– Jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu udało się nam ruszyć. Moglibyśmy dokonać uroczystego otwarcia wcześniej, ale niestety na przeszkodzie stanęła nam pandemia. Dziś mamy w pełni funkcjonalny budynek. Dzieci będą mogły korzystać z bardzo przestronnych gabinetów, doskonale wyposażonych. Będą miały dostęp do szerokiej gamy terapii, a przede wszystkim wszystko będzie mieścić się w jednym miejscu. Do tej pory rodzice musieli kursować między dwoma naszymi budynkami tu na Sienkiewicza i tym na Kąpielowej. Teraz to się zmieni. Dzieci mają zapewnione terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, integrację sensoryczną, artetarapię, muzykoterapię, fizjoterapię. I wszystko w jednym miejscu.

 

Placówka działa z ramienia Polskiego Związku Głuchych. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z obejmuje opieką dzieci z zaburzeniami mowy i słuchu.

W otwarciu nie uczestniczył prezydent Michał Litwiniuk, który wyznaczył jedynie swojego reprezentanta. Przypomnijmy, że w chwili obecnej brak wymiernej pomocy ze strony miasta, choć dyrektor Jowita Władyczuk liczy, że taka pomoc ze strony miasta w końcu nadejdzie.

– W przeciągu miesiąca powinniśmy mieć wiedzę, czy miasto będzie w stanie przekazać nam środki na realizację celów statutowych -mówi dyrektor.