To były dobre lata dla naszego regionu. Marszałek podsumowuje połowę kadencji

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się wideokonferencja podsumowująca połowę kadencji obecnego Zarządu Województwa Lubelskiego (wybór marszałka i zarządu nastąpił na sesji 21 listopada 2018 roku).

W wideokonferencji uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski oraz Członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed i Sebastian Trojak.

Podczas konferencji każdy z marszałków podsumował pracę podległych sobie departamentów.

Dokonując pewnych podsumowań, trzeba przyznać, że ostatnie miesiące  z pewnością były dla nas wielkim wyzwaniem. W pewnych obszarach musieliśmy zweryfikować wcześniejsze plany i zamierzenia. Trzeba było podjąć jak najskuteczniejsze działania, by zminimalizować konsekwencje pandemii w gospodarce regionu, przygotować wsparcie służby zdrowia i zawalczyć o utrzymanie największej liczby miejsc pracy w Lubelskiem. Obok tego trwała normalna praca na wielu polach należących do kompetencji samorządu województwa. Sądzę, że z jednej strony jesteśmy gotowi do długofalowych działań w warunkach trwającej pandemii, z drugiej chcemy dobrze wykorzystać posiadane narzędzia, aby stymulować rozwój regionu – powiedział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. – Liczę, że kontynuacja różnorodnych działań podejmowanych przez samorząd województwa wzmocni nasz region pod względem inwestycyjnym, zapewni bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom i poprawi zaplecze infrastrukturalne, pozwalając zmniejszyć różnice w zakresie rozwoju gospodarczego w poszczególnych częściach województwa. Wierzę, że współdziałanie rządu z samorządami stworzy dobre warunki dla rozwoju firm, które z tej szansy dobrze skorzystają. Zapewniam, że będziemy w kolejnych latach nad tym intensywnie pracowaćdodał.

 

 O inwestycjach m.in. w drogi wojewódzkie mówił na konferencji Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

Nie ma rozwoju regionu, bez rozwoju infrastruktury drogowej. Inwestycje  są realizowane w każdej części województwa lubelskiego. To zrównoważony rozwój  na który stawiamy. W ramach naszych inwestycji oddaliśmy ponad 120 km nowych  i przebudowanych dróg między innymi na tak ważnych szlakach jak Lubartów-Parczew, Zamość-Nielisz, czy jak dojazd do Lublina w ramach drogi 835powiedział wicemarszałek Mulawa.

Jako kolejny zabrał głos Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, który odpowiedzialny jest za Departament Kultury, Edukacji
i Dziedzictwa Narodowego oraz Departament Strategii i Rozwoju.

Przez dwa lata został opracowany i wprowadzony najważniejszy dla naszego województwa dokument – Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata
2021-2030. Jest to dokument dający ogromne szanse rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa
powiedział wicemarszałek Wojciechowski.Kolejny nasz sukces to zmiana lubelskiego Muzeum na Zamku w Muzeum Narodowe. Po remoncie jest to muzeum na miarę XXI wieku dodał.

Następnie głos zabrał Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

Infrastruktura województwa to również kolej. W naszym województwie sieć kolejowa należy do najmniejszej w Polsce. Dlatego też w ramach RPO 2014-2020 poczyniliśmy szereg działań, które ten stan rzeczy zmieniły. Między innymi zakupiliśmy 9 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych, zrewitalizowaliśmy również linię kolejową nr 30
na odcinku Lubartów-Parczew
powiedział Szwed.

Jako ostatni wystąpił Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak, który nadzoruje kwestie związane z ochroną środowiska.

Troska o środowisko i warunki życia mieszkańców Lubelskiego determinują wszystkie nasze działania. Jednym z naszych sukcesów jest przygotowanie projektu lubelskiej uchwały antysmogowej. Jesteśmy przekonani, że dzięki niej w najbliższym czasie mieszkańcy naszego województwa będą oddychać czystszym powietrzempowiedział Trojak. – Procedując tę uchwałę, udowodniliśmy, że nie boimy się wyzwań i mamy zdolności do wypracowania konsensusu akceptowalnego społeczniepodsumował.