Senator Grzegorz Bierecki: Polski Ład to szansa dla milionów Polaków

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku aż do 30 tys. złotych i podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych. To tylko niektóre założenia reformy podatkowej zapisanej w Polskim Ładzie. Dzięki reformie rządu Prawa i Sprawiedliwości 18 mln Polaków zyska! Zyskają ci mniej zarabiający, ale również ci z klasy średniej, rodziny z dziećmi i emeryci. Nowy system podatkowy będzie bardziej sprawiedliwy – daniny publiczne będą płacone przez obywateli proporcjonalnie – bez względu na wysokość zarobków. Do tej pory system bardziej obciążał osoby o niskich zarobkach niż te o wysokich.

W czasie pandemii głównym zadaniem rządu Zjednoczonej Prawicy było wspieranie przedsiębiorców i utrzymanie miejsc pracy. Cel został osiągnięty – Polska ma dziś najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Dzisiaj jednak potrzeba nowego planu na czas po pandemii. Tym planem jest Polski Ład. Polski Ład to historyczna obniżka podatków – na reformie zyskuje: 18 mln podatników , u osób zarabiających 1-1,5 płacy minimalnej czyli u ogromnej większości społeczeństwa, zmiana w ciągu roku przełoży się na wzrost dochodu. Dzięki reformie dochody będą wyższe-nawet do 2000 zł rocznie w przypadku mniej zarabiających. Przypomnijmy, że ostatnie podwyższenie kwoty wolnej od podatków to była inicjatywa senatora Grzegorza Biereckiego. W 2016 roku Senat przyjął zaproponowaną przez niego poprawkę do budżetu. Wskutek zmiany osoby, które zarabiają np. 1000 zł miesięcznie, w rozliczeniu za 2017 r. zyskają 265 zł. Natomiast osoby, które otrzymują rentę socjalną w kwocie 840 zł miesięcznie – zapłacą mniej o 132 zł. „To są istotne kwoty dla milionów Polaków” – podkreślił wówczas Bierecki.

Kiedy pięć lat temu senator proponował poprawkę, zapowiedział, to rozwiązanie, które z pewnością będzie rozwijane w kolejnych latach. Polski Ład pokazuje, że tak się właśnie dzieje, dlatego poprosiliśmy senatora o komentarz.

– Polski Ład to szansa dla milionów Polaków. To gigantyczny program rozwoju dedykowany praktycznie dla całego społeczeństwa. Na zmianach podatkowych zyska ok 18 milionów ludzi. To niespotykana dotąd skala. Niemiernie cieszy mnie, że szczególnymi beneficjentami będą mieszkańcy takich regionów jak Południowe Podlasie. To kolejny dowód na to, że rząd w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej stawia na rozwój całej Polski, stawia na wyrównywanie szans, a nie tylko na sukces metropolii. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych, to tysiące złotych, które zostaną w portfelach naszych rodzin. Jednocześnie tak duże zwiększenie pieniędzy na służbę zdrowia, czy wsparcie dla młodych małżeństw pragnących mieć dzieci to potężny impuls dla polskich rodzin. Jestem głęboko przekonany, że w perspektywie najbliższych lat dzięki temu programowi nasz region będzie rozwijał się jeszcze bardziej dynamicznie – mówi w rozmowie z naszą redakcją senator Grzegorz Bierecki.

Reforma podatków – kluczowe elementy

Celem zmian w systemie podatkowym, uwzględnionych w Polskim Ładzie, jest pozostawienie w kieszeniach Polaków jak najwięcej pieniędzy. W jaki sposób? M. in. przez:

  • podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł,
  • przesunięcie progu stawki 32% z 85 tys. na 120 tys. zł,
  • ujednolicenie zasad opłacania składki zdrowotnej,
  • emerytura bez podatku i wprowadzenie PIT 0 dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Nowy, ma być bardziej sprawiedliwym niż do tej pory systemem podatkowym.

Podatkowe fair play – jak na Polskim Ładzie skorzystają Polacy?

Zapisana w Polskim Ładzie reforma podatkowa ma być korzystna lub neutralna dla znakomitej większości obywateli. Aż 18 mln Polaków skorzysta na zmianach w podatkach. Pozytywne skutki odczują przede wszystkim osoby z niskimi dochodami, ale i klasa średnia. Przykłady?

  • Kosmetyczka, która teraz zarabia 3000 złotych brutto miesięcznie, zyska dzięki reformom 1836 złotych w skali roku;
  • Mechanik, który obecnie pobiera pensję w wysokości 4000 złotych, zaoszczędzi dzięki reformom 1368 złotych rocznie.
  • Rodzina 2+3, która osiąga 23 tys. złotych miesięcznie, zaoszczędzi 2691 złotych w skali roku.
  • Rodzina 2+1, której miesięczne przychody są na poziomie 7000 złotych brutto, zyska dzięki reformom 3532 złotych oszczędności rocznie.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku – skorzystają na tym wszyscy

Kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 30 tys. zł.  W praktyce oznacza to faktyczny brak podatku od płacy minimalnej. Na tym rozwiązaniu skorzystają jednak wszyscy.

Polski Ład wprowadzi korzystne rozwiązania finansowe dla rodzin. Małżeństwa rozliczające się wspólnie będą mogły skorzystać z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 60 tys. zł.

Drugi próg podatkowy – parasol ochronny dla klasy średniej

To kolejne ważne rozwiązanie, które ma zapewnić większą ochronę przed nadmierną podwyżką podatkowego klina dla klasy średniej. Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony z 85 tys. do 120 tys. zł.

Dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. zł. Z każdej złotówki od kwoty powyżej 85 tys. do 120 tys. podatek będzie wynosił  17 groszy zamiast wcześniejszych 32. Od sum powyżej 120 tys. złotych – 32 grosze, a stawką 32 proc. objęte będą tylko kwoty powyżej 120 tys. złotych.

Ujednolicenie składki zdrowotnej

Obecnie część osób z wysokimi zarobkami płaci bardzo niską składkę zdrowotną – nieproporcjonalną do wysokości dochodów. Przedsiębiorcy płacą ryczałtową składkę niezależnie od wysokości pensji.

Dlatego też po zmianach będą odprowadzać składkę zdrowotną liczoną proporcjonalnie do dochodu (9 proc.) oraz – podobnie jak przy umowie o pracę – bez możliwości odliczania.

Emerytura bez podatku do 2 500 zł

Rząd Zjednoczonej Prawicy nie zapomina także o seniorach. Na zmianach zawartych w Polskim Ładzie zyska 91 proc. emerytów i rencistów. Aż 65 proc. z nich nie zapłaci podatku.

W ramach reformy emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł. Oprócz tego dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego wprowadzony zostanie PIT 0.