To prawdziwa ofensywa drogowa w naszym regionie. Tego nam było trzeba

W dniu 8 czerwca 2021 roku, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się wideokonferencja z udziałem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Wicemarszałka Michała Mulawy oraz Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Pawła Szumery.

Tematem tego spotkania była prowadzona przez Samorząd Województwa Lubelskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Ofensywa Drogowa na drogach wojewódzkich w 2021 roku.
Każdy z gości zwrócił uwagę na to, jak ważne jest to by drogi, którymi się poruszamy były komfortowe i bezpieczne.

– Drogi to od czasów antycznych rzecz bardzo ważna. Chcemy by drogi wojewódzkie w Województwie Lubelskim prowadziły wszędzie tam, gdzie nasi mieszkańcy chcieliby się dostać i gdzie będą mogli rozwijać swoje pasje i prowadzić działalność gospodarczą. Jak wiecie Państwo, Lubelszczyzna to jeden wielki plac budowy. Budujemy Via Carpatię, drogę S19, realizowana będzie budowa drogi S17 do Zamościa a projektowana jest w tym momencie droga S12. W najbliższym czasie Lubelszczyzna przestanie być białą plamą jeśli chodzi o drogi. Żeby móc w pełni wykorzystać możliwości sieci dróg ekspresowych potrzebna jest rozbudowana sieć dróg wojewódzkich, które muszą być w jak najlepszym stanie. Muszą być to drogi bezpieczne dla kierowców, rowerzystów, pieszych. W naszym Województwie drogami wojewódzkimi administruje Zarząd Dróg Wojewódzkich, który w tym roku prowadzi prawdziwą ofensywę drogową. Jako Zarząd Województwa Lubelskiego postanowiliśmy, że wszystkie nasze wolne środki będziemy inwestować w rozbudowę, przebudowę, modernizację i budowę dróg wojewódzkich. I tak też się dzieje. Pozyskujemy pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz z Ministerstwa Infrastruktury.
W tym roku prowadzimy 4 bardzo duże inwestycje drogowe za kwotę prawie 315 milionów złotych. Jest to budowa tzw. Obwodnicy Dęblina, budowa i przełożenie drogi wojewódzkiej Nr 833 w mieście Kraśnik, przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od miasta Biłgoraj i Tarnogród do granicy z Województwem Podkarpackim oraz gruntowny remont mostu oraz dróg dojazdowych na rzece Sierotka na drodze wojewódzkiej Nr 836 w miejscowości Piaski – powiedział na konferencji marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2021 roku realizuje 4 duże inwestycje drogowe na łączną kwotę około 315 milionów złotych.
Są to:
1. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 801 w mieście Dęblin, tzw. Obwodnicy Dęblina. Jej długość to 5 kilometrów a wartość tego zadania to
45 milionów złotych.
2. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel – Kraśnik – rozbudowa
i przełożenie drogi wojewódzkiej Nr 833 w mieście Kraśnik. Długość całego rozbudowywanego odcinka to 26,680km. Inwestycja, która obecnie realizowana jest w mieście Kraśnik ma 8,25 kilometra. Wartość tej inwestycji to 77 milionów złotych.
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od miasta Biłgoraj i Tarnogród do granicy Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego. Długość odcinka, który objęty jest rozbudową to 25 kilometrów a wartość tej inwestycji to 177 milionów złotych.
4. Rozbudowa mostu na rzece Sierotka wraz z drogami dojazdowymi,
w miejscowości Piaski na drodze wojewódzkiej Nr 836.
Długość modernizowanego odcinka wraz z mostem to około 1 kilometra
a wartość tej inwestycji to kilkanaście milionów złotych.

– Chcemy by Województwo Lubelskie traktowane było jako jeden wielki, atrakcyjny dla wszystkich region. By każdy miał możliwość dostać się samochodem tam, gdzie będzie chciał. Chcemy doprowadzić do tego by na mapie Województwa Lubelskiego nie było białych plam, które będą pokazywały to, że gdzieś dostęp jest utrudniony z powodu złego stanu nawierzchni dróg wojewódzkich. Dlatego jako Wicemarszałek Województwa Lubelskiego i Członek Zarządu Województwa, będę robił wszystko co tylko jest możliwe, podróżowanie drogami przez nasze Województwo było bezpieczne i komfortowe. W tym roku na same remonty dróg wojewódzkich wydamy około 74 milionów złotych. Jest to rekord jeśli chodzi o wydatki na drogi wojewódzkie od 1999 roku. Ale wiemy, że warto. I chcemy to robić – dodał z wicemarszałek Michał Mulawa.

W 2019 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie przy wsparciu Samorządu Województwa Lubelskiego wyremontował prawie 27 kilometrów dróg wojewódzkich. Wartość tych remontów to prawie 8 milionów złotych.
Wyremontowane zostały między innymi:
1. Droga Wojewódzka Nr 743,
2. Droga Wojewódzka Nr 801;
3. Droga Wojewódzka Nr 815;
4. Droga Wojewódzka Nr 824;
5. Droga Wojewódzka Nr 834;
6. Droga Wojewódzka Nr 850;
7. Droga Wojewódzka Nr 863.
W 2020 roku długość dróg wojewódzkich, które zostały wyremontowane to ponad 45 kilometrów. Wartość tych prac wyniosła prawie 12 milionów złotych. Remont objął 14 dróg wojewódzkich: DW Nr 801, DW Nr 813, DW Nr 815,
DW Nr 816, DW Nr 819, DW Nr 824, DW Nr 827, DW Nr 842, DW Nr 844,
DW Nr 848, DW Nr 849, DW Nr 850, DW Nr 852, DW Nr 863.

Rok 2021 jest rekordowy, jeśli chodzi o remonty i modernizację dróg wojewódzkich.
Remontem zostało objętych prawie 72 kilometry dróg. A kwota za jaką zostaną one zmodernizowane przekracza 41 milionów złotych.
Najdłuższe odcinki dróg wojewódzkich, które w 2021 roku zostały objęte remontem to:
1. Droga Wojewódzka Nr 812 na odcinkach: Rudka – Adamów i Rejowiec – Siennica Nadolna. Jest to ponad 14 kilometrów. Koszt remontu tych dwóch odcinków to ponad 6 milionów złotych.
2. Droga Wojewódzka Nr 816 na odcinkach: Dobratycze – Kostomłoty
(5 kilometrów za prawie 2 miliony złotych); Uhrusk – Marysin (długość odcinka to 5 kilometrów. Inwestycja jest w przygotowaniu i wstępnej realizacji); Krynica – Skryhiczyn (około 2 kilometrów. Inwestycja jest w fazie przygotowania i wstępnej realizacji).
3. Droga Wojewódzka Nr 834 na odcinkach: Wola Gałęzowska – Stara Wieś
i w mieście Bychawa. Długość tych dwóch odcinków to prawie 5,5 kilometra a koszt realizacji tego remontu to prawie 2,5 miliona złotych.
4. Droga Wojewódzka Nr 843 na odcinku Skierbieszów – Udrycze.
Długość tego odcinka to ponad 3 kilometry. Modernizacja tej drogi wojewódzkiej wynosi prawie 2 miliony złotych.
5. Droga Wojewódzka Nr 844 na odcinku Białopole – Raciborowice.
Długość odcinka jaki zostanie poddany modernizacji to 4 kilometry. Inwestycja jest obecnie w fazie przygotowania i wstępnej realizacji.
6. Droga Wojewódzka Nr 849 na odcinku Józefów – Osuchy.
Remontem, którego koszt to 5,5 miliona złotych, został objęty prawie
10 kilometrowy odcinek.
7. Droga Wojewódzka Nr 853 na odcinku Józefów – Długi Kąt.
Modernizacja obejmuje prawie 5 kilometrów tej drogi wojewódzkiej a jej koszt to prawie 2,5 miliona złotych.
8. Droga Wojewódzka Nr 855 na odcinku Olbięcin – Trzydnik Duży. Remontem został objęty odcinek o długości prawie 4,5 kilometra. Koszt tych prac to
1,8 miliona złotych. Na tej drodze wojewódzkiej remontem został także objęty odcinek w miejscowości Węglin o długości 864 metrów.
Ta inwestycja jest obecnie w przygotowaniu i wstępnej realizacji.

W 2021 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ogłosił także przetargi między innymi na:
1. Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa obwodnicy północnej Hrubieszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844.
2. Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835.
Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 – od granicy miasta Chełm do miejscowości Białopole (długość ponad 27 kilometrów)

– Cieszę się, że mogę współpracować, jako Dyrektor ZDW, z takim Zarządem Województwa, który świetnie rozumie to, że remonty, modernizacja i budowa dróg wojewódzkich czy obwodnic jest niezwykle ważna dla wszystkich i przyniesie obopólne korzyści. Administrujemy siecią ponad 2 tysięcy kilometrów dróg, które w pewnych miejscach nie były remontowane od momentu ich wybudowania, czyli nawet od lat 70. Zależy nam na tym by podróżowanie nimi nie sprawiało ludziom kłopotów tylko przynosiło radość. Województwo Lubelskie jest pięknym miejscem. Jego uroki można podziwiać nawet jadąc samochodem. Ale niestety czasami trzeba szczególną uwagę jednak zwracać na to by omijać koleiny czy ubytki. A tak nie powinno być. – podsymował Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera.