Historyczny moment. Nowa atrakcja turystyczna w Radzyniu

W Radzyniu Podlaskim udostępniono do zwiedzania kaplicę Aniołów Stróżów. – Na turystycznej mapie naszej małej ojczyzny pojawia się nowy obiekt, ważny dla poznania historii i kultury naszego regionu – mówił dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury Robert Mazurek. 

Starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski, wiceburmistrz Sławomir Lipski i dyrektor ROK Robert Mazurek podpisali aneks do istniejącej już od lipca 2019 roku umowy pomiędzy starostwem powiatowym, miastem Radzyń Podlaski oraz Radzyńskim Ośrodkiem Kultury, która reguluje funkcjonowanie Punktu Informacji Turystyczno-Kulturowej.

Kaplica leży na terenie prowadzonego przez powiat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dzięki uzgodnieniom między Miastem i Powiatem Radzyń Podlaski z lipca 2019 roku PIT-K jest prowadzony przez Radzyński Ośrodek Kultury, co umożliwia jego dostępność dla turystów 7 dni w tygodniu. Podpisany 16 czerwca aneks udostępnia kaplicę do zwiedzania za pośrednictwem Punktu Informacji Turystyczno-Kulturalnej.

W tej kadencji dzięki współpracy na polu krzewienia kultury i rozwoju turystyki, doprowadziliśmy do tego, że Punkt Informacji Turystyczno-Kulturowej jest dostępny dla turystów 7 dni w tygodniu, nie jak wcześniej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Kolejny owoc tej współpracy to aneks, który dziś podpisaliśmy – mówił Szczepan Niebrzegowski, dziękując za współpracę burmistrzowi Jerzemu Rębkowi, dyrektorowi Mazurkowi i Jerzemy Bednarczykowi, członkowi zarządu powiatu.

Powiat ma duży potencjał, ale nie do końca wykorzystany, pracujemy nad tym, by to zmienić. Trwa rewitalizacja Pałacu Potockich, kaplica zostaje udostępniona mieszkańców i turystów. To zwiększa potencjał turystyczny powiatu radzyńskiego – dodawał Niebrzegowski.

Wiceburmistrz Sławomir Lipski wspominał czasy, gdy kaplica była zaniedbana i w wielu, szczególnie młodych, budziła raczej lęk. – To miejsce, dzięki dobrej współpracy samorządów, których łącznikiem jest Robert Mazurek – przewodniczący Rady Powiatu i dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury – staje się oswojone, dobrze się wkomponuje w ofertę turystyczną miasta – mówił wiceburmistrz.

Głos zabrała także dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Jolanta Purgał, która podkreśliła, że Ośrodek, na terenie którego znajduje się kaplica, od 10 lat promuje zabytek przez organizację Dni z Aniołami, jakie odbywają się na przełomie września i października. Spotkanie poprowadziła Aldona Sadowska – instruktor ROK. Wzięli w nim udział uczniowie I LO pod opieką wicedyrektora  Mirosława Juszczyńskiego, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z dyrektor Grażyną Dzidą oraz harcerki pod opieką hm Anny Zabielskiej i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2.

P1012690

Źródło: radzyn-podl.pl Autor: red.
Fot. radzyn-podl.pl