Jarosław Kaczyński bez ogródek: najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie, posłowie różnych opcji politycznych byli przedmiotem rosyjskiego ataku

Po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi mi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego informuję, że najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie, posłowie różnych opcji politycznych byli przedmiotem ataku cybernetycznego – napisał w specjalnym komunikacie wicepremier i przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Jarosław Kaczyński.

Wiceszef rządu poinformował, że począwszy od dzisiaj do osób poszkodowanych w tym ataku oraz potencjalnie narażonym na jego skutki udają się funkcjonariusze Policji z informacją o tym incydencie. Zapewnił też, że każdemu poszkodowanemu i potencjalnie poszkodowanemu przedstawiona zostanie odpowiednia ścieżka zabezpieczenia elektronicznego poczty email.

Analiza naszych służb oraz służb specjalnych naszych sojuszników pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że atak cybernetyczny został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej. Jego skala i zasięg są szerokie – napisał Jarosław Kaczyński

Obecnie prowadzone są działania wyjaśniające, ale także zabezpieczające dowody.

– Apeluję do wszystkich o rozwagę i nie wpisywanie się w scenariusz operacji zaplanowanej przeciwko polskim urzędnikom i politykom różnych opcji, której jednym z głównych celów jest uderzenie w polskie społeczeństwo i destabilizacja naszego kraju – przekonuje przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Jarosław Kaczyński.