Strażacy ćwiczyli na Kubikach

Zespół inspekcyjny Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej przeprowadził na akwenie „Kubiki” w Chotyłowie inspekcję gotowości operacyjnej zmiany I z JRG Małaszewicze. Założenie ćwiczebne polegało na ewakuacji z wody dwóch osób poszkodowanych po wypadnięciu z łódki doznały: jedna z osób – wychłodzenia a druga w wyniku podtopienia – zatrzymania funkcji życiowych.

Zabezpieczenie założenia ćwiczebnego, jak również pozorację prowadził zastęp ratownictwa wodnego z OSP Stołpno. Realizacja założenia polegała na ewakuacji z wody osób poszkodowanych oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Sprawdzenie umiejętności prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej odbywało się z użyciem fantoma. Podczas inspekcji nikt z osób zarówno ćwiczących jak i pozorantów nie uległ wypadkowi. Po zakończonej inspekcji druhowie z OSP Stołpno zorganizowali pokaz ratownictwa wodnego z wykorzystaniem dostępnego na miejscu sprzętu.

Dziękujemy właścicielowi akwenu Kubiki za umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń.

Przypominamy jednocześnie o zachowaniu bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku nad akwenami wodnymi – broszura.  https://archiwum.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/bezpieczenstwo-poradni/15001,Jak-zachowac-sie-bezpiecznie-nad-woda.html