Wielki sukces PSW im. Papieża Jana Pawła II. Totalna dominacja!

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została uznana najlepszą publiczną uczelnią zawodową w kraju. To z pewnością wielki sukces PSW i powód do dumy dla całego naszego regionu.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II zwyciężyła w prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Kierowana przez prof. Jerzego Nitychoruka uczelnia zdobyła 100 punktów na 100 możliwych.

Jakie czynniki wpływały na ocenę poszczególnych placówek? Przede wszystkim ekonomiczne losy absolwentów, czyli pozycję danej uczelni na rynku pracy.

Wskaźnik uwzględnia dwa parametry badania: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów – mierzoną ryzykiem bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania, a także wprowadza korygujący wskaźnik procentu absolwentów objętych systemem ELA (czyli zarejestrowanych w ZUS), co jest istotne ze względu na charakter rynku absolwenta w różnych dziedzinach. Dane uwzględniają sytuację w pierwszym roku po zakończeniu studiów – czytamy na stronie rankingu.

Poza tym brano pod uwagę prestiż uczelni mierzony wskazaniami wśród przedstawicieli świata akademickiego, liczbę kadry akademickiej i jej rozwój a także potencjał dydaktyczny, współpracę z biznesem oraz umiędzynardowienie.

Źródło: 2021.ranking.perspektywy.pl Autor: red.