KOMARÓWKA PODLASKA. Ważna droga już otwarta

W pierwszy dzień lata, 22 czerwca br. w Kolembrodach odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi na przebudowanym, ponad czterokilometrowym odcinku łączącym miejscowości Walinna i Kolembrody.

W wydarzeniu wzięli udział: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej Dariusz Litwiniuk, Przewodniczący Rady Powiatu Radzyńskiego Robert Mazurek, Wójt gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk, Wójt gminy Kąkolewnica Anna Mróz, Wójt gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz, Wójt gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Przewodnicząca Gminy Komarówka Podlaska Joanna Krupska wraz z radnymi, prezes firmy PRD w Parczewie Stanisław Bartnicki, Dyrektor ZDP Mirosław Kułak, Sołtys miejscowości Kolembrody Mirosław Szymanek oraz członkowie Zarządu Powiatu: Grzegorz Kowalczyk, Jerzy Bednarczyk i Witold Korulczyk.

Po przedstawieniu zaproszonych gości nastąpiło przecięcie wstęgi. Poświęcenia drogi oraz błogosławieństwa zebranych osób dokonał ksiądz proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Kolembrodach Tadeusz Kot.

Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość prac to ponad 2.5 mln zł . Wykonawcą tego przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Parczewa. Zakres prac obejmował roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie, przebudowy, nawierzchnię, roboty wykończeniowe, elementy ulic i oznakowanie.

Efekty końcowe przebudowania drogi powiatowej: jezdnia bitumiczna szerokości 5,50 m, pobocza szerokości 1,25m wzmocnione kruszywem łamanym, chodniki o nawierzchni brukowej szerokości 2,00 m i 1,50 m, zatoka autobusowa i zatoka postojowa o szerokości 3,00 m o nawierzchni brukowej, zjazdy do zabudowań o nawierzchni brukowej, zjazdy do pól o nawierzchni tłuczniowej, oznakowanie pionowe i poziome na całym odcinku drogi.