Burmistrz Radzynia z absolutorium. Imponująca lista inwestycji!

Mimo pandemii inwestycje w Radzyniu Podlaskim nie zwalniają a na ich realizację nie trzeba było zaciągać kredytów. Trudno się dziwić, że – w przeciwieństwie do prezydenta Białej Podlaskiej – burmistrz Jerzy Rębek nie miał problemu z uzyskaniem absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok.

Jak informują radzyńscy urzędnicy pozytywne opinie o wykonaniu budżetu zostały wydane przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie i Komisję Rewizyjną Rady Miasta Radzyń Podlaski. RIO wydała również pozytywną opinię w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzyń Podlaski o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski. Także opinie komisji Rady Miasta w tej sprawie były pozytywne.

W przeprowadzonym podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta głosowaniu nad absolutorium 12 radnych oddało głosy za, radna Bożena Lecyk była przeciw, a radny Marek Zawada wstrzymał się od głosu.

Władze miasta przypominają, że w 2020 wykonano w Radzyniu inwestycje na kwotę 5 229 824,17 zł.

Inwestycje wykonane w 2020 roku

 1. Budowa drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową nr 19 oraz drogą gminną nr 101969L w Radzyniu Podlaskim. Wykonanie 3 029 452,27 zł.
  2. Utwardzenie dróg gminnych – ulic: Laskowskiego, Toczyńskiego, Prejznera, Deskura, Kamińskiego, Jarmuła, Stagrowskiego. Wykonanie 235 952,18 zł.
  5. Rondo przy pałacu w Radzyniu Podlaskim. Wykonanie 59 567,68 zł.
  6. Modernizacja drogi miejskiej (dojazd do szpitala). Wykonanie 69 350,00 zł.
  7. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku biurowym przy ul. Parkowej w     Radzyniu Podlaskim. Wykonanie 27 060,00 zł.
  8. Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim. Wykonano projekt posadzek wewnątrz Pałacu Potockich oraz projektu dziedzińca pałacowego za kwotę 197 778,16 zł.
  9. Modernizacja ścieżki rowerowej. Zakupiono 18 szaf wraz z akumulatorami na potrzeby oświetlania ścieżki rowerowej oraz wykonano umocnienia skarpy rzeki Białki przy ścieżce rowerowej. Wykonanie 71 687,27 zł.
  10. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UM. Dokonano zakupu wyposażenia sali konferencyjnej przystosowując sprzęt elektroniczny do elektronicznej obsługi sesji Rady Miasta. Wykonanie 39 512,53 zł.
  11. Termomodernizacja budynku konferencyjnego w Radzyniu Podlaskim. Wykonanie 739 209,14 zł.
  12. Modernizacja budynku administracyjno-biurowego. Wykonano m.in. instalację klimatyzacji na sali konferencyjnej, zmodernizowano instalację alarmu, zamontowano nowe kamery monitoringu, wymieniono nieszczelne drzwi zewnętrzne w piwnicy oraz zmodernizowano pomieszczenie informatyków. Koszt poniesionych wydatków to 88 297,78 zł.
  13. Wyposażenie sali konferencyjnej. Miasto po przeprowadzeniu termomodernizacji budynku konferencyjnego zakupiło nowe stoły, biurko i „mównicę” dla sali konferencyjnej za kwotę 27 078,45 zł.
  14. Rozbudowa monitoringu miejskiego – 15 000,00 zł.
  15. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 2 na ul. Reja – 109 593,00 zł.
  16. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlask. Przygotowano studium wykonalności za 18 450,00. Wykonanie – 18 450,00 zł.
  17. Zabezpieczenie miejsca pamięci – budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa publicznego w Radzyniu Podlaskim. Wykonanie 142 954,71 zł.
  18. Radzyń Podlaski. Zespół pałacowo-parkowy z XVIII w. Remont elewacji skrzydła wschodniego. Wykonanie 319 849,20 zł.

W roku 2020 wykonano inwestycje na kwotę 5 229 824,17 zł co stanowi 87,71% planu. Wydatki poniesione z rezerwy kryzysowej na zadania związane z przeciwdziałaniem pandemii z to kwota – 256 989,36 zł.

 

Źródło: radzyn-podl.pl Autor: red.
Fot. red.