Ważna inicjatywa w Radzyniu. Godne pochówki dzieci martwo urodzonych

Godność, szacunek, empatia – to fundamenty naszej cywilizacji. Rozumieją to doskonale w Radzyniu Podlaskim, gdzie zawarto porozumienie w sprawie organizacji zbiorowych pochówków w obrządku rzymskokatolickim dzieci martwo urodzonych. – Chcemy, by te pochówki odbywały się w sposób godny. Akt ten jest bardzo istotny z punktu widzenia ludzi wierzących, pozwoli zgodnie z wiarą katolicką dokonać pochówku i oddać pełne poszanowanie tym, którzy urodzili się martwi – podkreślał burmistrz Jerzy Rębek.

Porozumienie w sprawie pochówków podpisali Jerzy Rębek, ks. prał. Roman Wiszniewski – dziekan radzyński, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Robert Lis – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Jarosław Ejsmont – prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

Jak zaznaczono w trakcie spotkania, część rodziców decyduje się na samodzielne zorganizowanie pogrzebów swych utraconych, poronionych, martwo urodzonych dzieci. Podpisane porozumienie dotyczy tych przypadków, gdy rodzice wyrażą zgodę na pochówek dziecka w zbiorowej mogile. Dotychczas ciała dzieci utraconych, których nie pochowały osoby uprawnione (m.in. rodzice) traktowane były jak szczątki ludzkie, np. amputowana kończyna, i po badaniach histopatologicznych poddawano je utylizacji.

Jak informują władze Radzynia Podlaskiego, opiekę duszpasterską nad dziełem pochówku dzieci martwo urodzonych przyjął ks. prał. Roman Wiszniewski jako dziekan i proboszcz parafii, która sprawuje nadzór nad cmentarzem komunalnym. Kapłan podkreślił, że inicjatywa zrodziła się w Duszpasterstwie Rodzin parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Temat był podejmowany na spotkaniach od maja.

Dotykaliśmy bólu rodziców, bo z tym wydarzeniem – martwym urodzeniem dziecka – bardzo często łączy się ich tragedia. Zastanawialiśmy się, jak im pomóc. Inicjatywa pochówku dzieci martwo urodzonych obejmuje sferę duchową: żeby przyjść z pociechą religijną, z tym wszystkim, co wynika z poczucia godności, ale i zaufania do Bożej Opatrzności i Mądrości – mówił ks. prał. Roman Wiszniewski.

Zgodnie z porozumieniem na terenie Cmentarza Komunalnego w Radzyniu zostanie wyznaczone miejsce i zostaną przygotowane groby zbiorowe na organizację pochówków dzieci utraconych, martwo urodzonych, zapewniające pochowanie co najmniej 30 trumien dziecięcych bez pobierania opłat z tego tytułu. Do czasu pogrzebu zwłoki dzieci będą przechowywane w Prosektorium Domu Pogrzebowego, z tego tytułu również nie będą pobierane opłaty.

Miejsce pochówku dzieci martwo urodzonych zostanie zlokalizowane na cmentarzu komunalnym, obok grobów małych dzieci. Stanie tam pomnik symbolizujący obecność ciał tych dzieci, jednocześnie ból przeżywających ich stratę rodziców; będzie to miejsce modlitwy w ich intencji. Dla wypracowania projektu zagospodarowania terenu i wykonania nagrobka na grobach oraz zgromadzenia funduszy na jego realizację zostanie powołany Komitet, do którego mogą być włączone osoby spoza sygnatariuszy Porozumienia.

Źródło: radzyn-podl.pl Autor: red.
Fot. radzyn-podl.pl