Przyznano nagrodę biznesową BPIG. To już IX edycja plebiscytu

Po raz dziewiąty przyznano nagrodę biznesową Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej. Nagrodę otrzymują firmy wyróżniające się  w biznesie, które w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju lokalnego rynku.

Rozpoczęte dziewięć lat temu wydarzenie jakim jest nagroda biznesowa BPIG zostało ustanowione uchwałą Izby 5 grudnia 2012 roku. Wydarzenie honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Natomiast organizatorami są Bialskopodlaska Izba Gospodarcza, Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk oraz starosta powiatu bialskiego Mariusz Filipiuk. Partnerem nagrody jest Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej.

Celem nagrody jest promowanie najlepszego przedsiębiorstwa działającego na terenie oddziaływania Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej, którego osiągnięcia mogą stać się wzorem dla innych firm. To również propagowanie Południowego Podlasia jako miejsca przyjaznego do prowadzenia biznesu, z wykorzystaniem ustawowej wolności gospodarczej i sprzyjających rozwiązań lokalnych samorządów. Bialskopodlaska Izba Gospodarcza chce także wspierać firmy działające zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

Statuetki BPIG przyznawane są w trzech kategoriach: Lider Przedsiębiorczości, Przedsiębiorca Roku, Innowacyjna Firma. W skład kapituły IX edycji konkursu Nagrody BPIG weszli: Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk, starosta powiatu bialskiego Mariusz Filipiuk, Prezes Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej Helena Wasilewska oraz członkowie rady BPIG Janusz Kawka, Artur Zaborowski i Wojciech Zalewski. Przewodniczącym obrad kapituły został wiceprezes BPIG Jarosław Łapecki.

1 lipca odbyła się uroczysta gala na, której wręczono nagrody. Uroczystość uświetnił koncert artystów z bialskiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina.

W kategorii Innowacyjna Firma laureatem zostało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Natomiast miano Lidera Przedsiębiorczości przyznano firmie Krynica Vitamin S.A., która jest jednym z czołowych producentów napojów w Europie Środkowo-Wschodniej. W kategorii Przedsiębiorca Roku nagrodę otrzymał Stanisław Romaniuk właściciel firmy Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Romaniuk.

Fot. BPIG