Sukces gminy Międzyrzec Podlaski. To już piąty certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”

Już po raz piąty gmina Międzyrzec Podlaski otrzymała certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”. To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla samorządów za dbałość o jakość oświaty.

Wręczenie certyfikatów odbyło się 5 lipca podczas uroczystego koncertu. Uroczystość zorganizowała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC. Podczas koncertu wyróżniono gminy, powiaty i województwa, które łączą wysoki poziom oświaty z innowacyjnymi działaniami z obszaru zarządzania publicznego. Wyróżnienia odebrali wójt gminy Krzysztof Adamowicz i Kierownik Referatu Oświaty Marta Cybulska Demczuk.

Ideą programu „Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie, nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.

W tym roku gmina Międzyrzec Podlaski po raz piąty otrzymała certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”. W uzasadnieniu zwrócono uwagę, ze największym osiągnięciem gminy Międzyrzec Podlaski jest skuteczne przeprowadzenie reformy w dziedzinie edukacji, w tym systematyczne wzbogacanie i systematyczne inwestowanie w rozwój szkół, realizowanie projektów z wykorzystaniem funduszy z Unii Europejskiej oraz utworzenie przedszkola.

Fot. UG Międzyrzec Podlaski