Ostatnie pożegnanie śp. ppor. Adama Stanisława Kuchciewicza ps. „Wiktor”

Ppor. Adam Kuchciewicz ps. „Wiktor”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ofiara reżimu komunistycznego, którego szczątki zostały odnalezione przez Instytut Pamięci Narodowej w 2018 r., spoczął w rodzinnym grobie w Łęcznej.

W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się z udziałem asysty wojskowej, wzięli udział m.in. wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Mieszko Pawlak, poseł na Sejm RP Gabriela Masłowska i poseł na Sejm RP Anna Dąbrowska-Banaszek, wojewoda lubelski Lech Sprawka, I zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych gen. broni pil. Jan Śliwka, lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski, dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tadeusz Nastarowicz.

Dzisiejsze wydarzenie jest wyrazem historycznej sprawiedliwości, jest swoistym zadośćuczynieniem, jakie polskie państwo wypełnia wobec bohaterów antykomunistycznego podziemia. Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji godnego pożegnania śp. Adama Stanisława Kuchciewicza. Pamięć o ludziach, którzy podążali drogą prawdy i poświęcenia, jest naszą moralną powinnością, świadectwem szacunku dla historii i wyrazem patriotyzmu – pisał w liście do uczestników uroczystości pogrzebowych Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Adresy okolicznościowe skierowali także m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicepremier Jacek Sasin, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, senator Grzegorz Bierecki,  szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Prawda o heroizmie tych, którzy stawiali zbrojny opór komunizmowi, to fundament naszej tożsamości. Pamiętając o tych, którzy nie wahali się oddać życia za Ojczyznę, wychowujemy w ich męstwie kolejne pokolenia Polek i Polaków. W czci i szacunku dla przeszłości budujemy przyszłość naszego narodu – zaznaczył minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. I dodał: – Panie Poruczniku! Wolna Polska jest z Pana dumna i Panu wdzięczna. Dobrze przysłużył się Pan swojej Ojczyźnie!
***

Adam Stanisław Kuchciewicz ps. „Wiktor” (s. Stanisława i Bronisławy) urodził się 24 grudnia 1922 r. w Łęcznej. W konspiracji od 1940 r. Jesienią 1943 r. dołączył do oddziału NSZ Jana Imbirowicza „Jacka I”. Po wkroczeniu Sowietów na Lubelszczyznę, został zmobilizowany we wrześniu 1944 r. do Wojska Polskiego. Zdezerterował w grudniu 1944 r. z jednostki na Majdanku i dołączył do oddziału NSZ Mieczysława Pazderskiego „Szarego”. Od wiosny 1946 r. służył w oddziale Stefana Brzuszka „Boruty” z Komendy Powiatowej NSZ Chełm. Był szefem i zastępcą dowódcy grupy. W lipcu 1946 r. przeszedł do oddziału WiN kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”. Pełnił w nim funkcję dowódcy plutonu/patrolu, a od jesieni 1948 r. szefa oddziału. Po śmierci „Uskoka” w maju 1949 r. dołączył do oddziału Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”. Latem 1949 r. grupa uległa podziałowi. Kuchciewicz objął komendę nad częścią żołnierzy „Żelaznego”, tworząc własny oddział partyzancki.
„Wiktor” zginął 10 lutego 1953 r. w czasie akcji ekspropriacyjnej na Gminna Kasę Spółdzielczą w Piaskach. Został śmiertelnie ranny w walce z funkcjonariuszami MO, którzy zaalarmowani przez pracowników Kasy Spółdzielczej, przybyli na miejsce zdarzenia i wdali się w wymianę ognia z partyzantami. Jego ciało przewieziono do więzienia na Zamku w Lublinie i umieszczono w piwnicy budynku administracyjnego, gdzie było okazywane krewnym, kolegom i współpracownikom z konspiracji. 17 lutego 1953 r. przeprowadzono oględziny i sekcję w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Lublinie. Został pochowany w nieoznaczonym grobie na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

Szczątki Adama Stanisława Kuchciewicza zostały odnalezione 26 listopada 2018 r. w czasie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie. Informacja o jego identyfikacji została podana do publicznej wiadomości 17 czerwca 2019 r.

Fot. Katarzyna Link/LUW