Święto policji w bialskiej komendzie

Na placu przed budynkiem KMP w Białej Podlaskiej odbyły się obchody Święta Policji. Funkcjonariusze odebrali awanse na wyższe stopnie służbowe. Ten dzień był również okazją do podziękowania funkcjonariuszom i pracownikom za ich służbę oraz zaangażowanie. Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe odebrało łącznie 93 policjantów.

Święto Policji to szczególny dzień dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji. Jest to również czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań zarówno dla samych policjantów jak też pracowników Policji. Dzisiaj o godzinie 10.00 na placu przed budynkiem KMP w Białej Podlaskiej rozpoczął się uroczysty apel z tej okazji.

– Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID – 19 uroczystość odbyła się w skromnym gronie. Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Mariusz Filipiuk Starosta bialski, Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk, Pan Wiesław Panasiuk Wójt Gminy Biała Podlaska, Zastępca Prokuratora Okręgowego – Jacek Drabarek, Prokurator Rejonowy w Białej Podlaskiej Edyta Winiarek oraz przedstawiciele służb współdziałających z Policją, a także związku zawodowego i związku emerytów Policji – przekazała poinformowała komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla

Po uroczystym meldunku Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej, inspektor Wojciech Czapla przywitał zaproszonych gości oraz odczytał list Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektora Artura Bieleckiego. Podczas swojego wystąpienia Pan Komendant podziękował również za współpracę i pomoc ze strony samorządów, instytucji oraz służb, dzięki którym funkcjonariusze na co dzień mogą wypełniać słowa roty ślubowania, a miasto i powiat uważane są za miejsca bezpieczne. Dziękował też za dobrą służbę i pracę policjantom, jak też pracownikom bialskiej komendy.

Podczas uroczystości Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej wraz z I Zastępcą- młodszym inspektorem Robertem Winiarkiem wręczyli policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Łącznie awansowanych zostało 93 policjantów. Jeden w korpusie oficerów starszych, pięciu funkcjonariuszy otrzymało awans w korpusie oficerów młodszych, 49 policjantów otrzymało awans w korpusie aspirantów, 28 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów oraz 10 policjantów w korpusie szeregowych. Warto tu podkreślić, że dwóch policjantów nagrodzonych zostało przedterminowym awansem – poinformowała komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla

W trakcie uroczystości wręczone zostały również puchary rozegranego w miniony weekend Turnieju Strzeleckiego z okazji Święta Policji zorganizowanego przez Koło Emerytów i Rencistów Policji w Białej Podlaskiej i bialski Klub Strzelecki „Guardian”.