Podnosisz rękę na żonę lub dziecko? Uważaj!

Wzmocnienie ochrony ofiar przemocy domowej

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa przyniosła zamierzone efekty – sprawcy są izolowani, a ofiary mają zapewnioną pomoc i opiekę. Dla jeszcze większego wzmocnienia ochrony ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje pełnego bezpieczeństwa dla osób dotkniętych przemocą domową.

Ustawa antyprzemocowa to skuteczne narzędzie walki z przemocą domową. Według danych GUS, około 80 proc. ofiar tej przemocy to kobiety. To przede wszystkim im służy ustawa. W okresie obowiązywania ustawy antyprzemocowej w 95,9 proc. przypadków nakaz opuszczenia mieszkania lub zakaz zbliżania się wydany był wobec mężczyzny, a tylko w 4,1 proc. – wobec kobiety.

O tym, jak skutecznie chronione są ofiary, mówią same liczby.  Jest już 1938 przypadków skutecznej izolacji sprawców.  Wydano 1607 nakazów opuszczenia mieszkania połączonych z zakazem zbliżania się do niego i jego bezpośredniego otoczenia, w 112 – sam nakaz jego opuszczenia, a w 219 przypadkach – zakaz zbliżania się do lokalu. Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej uczestniczyli w 20 241 interwencjach domowych.

Dodatkowe gwarancje

Po analizach informacji o stosowaniu nowych przepisów ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje pełnego bezpieczeństwa dla osób dotkniętych przemocą domowej.

Pokrzywdzeni zostaną objęci ochroną nie tylko w domu rodzinnym czy w jego najbliższym otoczeniu, lecz także w każdym innym miejscu. Sprawca przemocy nigdzie nie będzie mógł zbliżyć się do ofiar przemocy.

Według statystyk policyjnych, rocznie prawie 250 tys. osób w Polsce może być dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. To poważny problem społeczny, który Ministerstwo Sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy skutecznie rozwiązuje.

Pół roku obowiązywania przełomowych rozwiązań to dobry czas na wykorzystanie cennych doświadczeń. Stały monitoring i zbieranie raportów z działania nowych przepisów pozwoliły na opracowanie dodatkowych narzędzi zwiększających skuteczność ustawy. Znalazły się one w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.

Zakaz zbliżania się do ofiar

Pełna izolacja sprawcy od ofiar przemocy domowej, w tym dzieci, to nie tylko gwarancje bezpieczeństwa w domu i mieszkaniu, ale także poza nim. Dlatego jedną z najważniejszych zaproponowanych zmian jest możliwość zastosowania zakazu zbliżania się sprawcy do osoby dotkniętej przemocą, gdy znajduje się ona na ulicy, zakupach czy spacerze.

Dla krzywdziciela wstęp wzbroniony

Skutecznym narzędziem ochrony będzie też możliwość obłożenia krzywdziciela zakazem wstępu do wszystkich miejsc, w których dziecko uczy się i rozwija swoje pasje, np. do sal, gdzie odbywają się zajęcia sportowe czy artystyczne. Informacje o wydaniu zakazów będą przekazane do odpowiednich placówek.

Obrona przed nękaniem w sieci

Nowe przepisy wprowadzają zakaz kontaktowania się sprawcy przemocy domowej z ofiarami za pośrednictwem internetu, mediów społecznościowych czy telefonu. Sąd będzie mógł wskazać zakres i rodzaj kontaktów np. między małżonkami. Osoba stosująca przemoc domową będzie musiała dostosować się do precyzyjnych ustaleń sądu.

Ochrona przed każdym prześladowcą

Zakazem zbliżania się, kontaktowania czy zakazem wstępu do miejsc, gdzie przebywa ofiara przemocy, w tym dziecko, będzie mógł być objęty każdy prześladowca, także były mąż czy partner, albo inny członek rodziny, niezależnie czy wspólnie zamieszkiwał z osobami doznającymi przemocy z jego strony.

Natychmiastowe odebranie broni

Osoby, które dopuszczają się przemocy wobec najbliższych, nie mogą mieć dostępu do broni. Projektowane przepisy przewidują nadanie Policji i Żandarmerii Wojskowej uprawnienia do odebrania broni osobie stosującej przemoc w rodzinie.