Radzyń odpowiada na nieprawdziwe oskarżenia

W związku z pojawiającymi się ostatnio w mediach nierzetelnymi informacjami odnoszącymi się do rzekomego niewykonywania przez Miasto Radzyń orzeczeń sądowych w przedmiocie przywrócenia posiadania lokali Pani Marii Jolancie K. oświadczamy, co następuje:

1. W myśl orzeczenia Sądu Okręgowego w Lublinie, częściowo zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, Miasto Radzyń Podlaski ma wydać Pani Marii Jolancie K. dwa odrębne lokale powstałe z z podziału dawnego lokalu Koszary 1/8 na dwa lokale.

2. Nieprawdziwe są informacje, iż cytowane orzeczenia Sądu przywracają posiadanie pierwotnego niepodzielonego lokalu. W rzeczywistości, w myśl cytowanych orzeczeń Sądu, Miasto miało przywrócić Pani Marii Jolancie K. posiadanie poprzez wydanie dwóch odrębnych lokali (powstałych z podziału dawnego lokalu Koszary 1/8 na dwa mniejsze lokale).

3. Cytowane orzeczenia sądów wykonane mogą być tylko i wyłącznie poprzez wydanie dwóch odrębnych lokali (wyroki sądu nie nakazują łączenia lokali!).

4. MIASTO WYKONAŁO SWÓJ OBOWIĄZEK WYNIKAJĄCY Z W/W ORZECZEŃ SĄDOWYCH BOWIEM ZAOFEROWAŁO PANI MARII JOLANCIE K. – ZGODNIE Z TREŚCIĄ WYROKÓW – OBJĘCIE W POSIADANIE DWÓCH LOKALI POWSTAŁYCH PO PODZIALE DAWNEGO LOKALU KOSZARY 1/8.

5. Do dnia dzisiejszego Pani Maria Jolanta K. uniemożliwia realizację wyroków, bowiem nie obejmuje w posiadanie – pomimo kilku pisemnych wezwań – dwóch lokali wskazanych w orzeczeniach Sądu.

6. Wyraźnie zaznaczamy, iż realizacja wyroków sądowych aktualnie zależna jest tylko i wyłącznie od protokolarnego objęcia ich w posiadanie przez Panią Marię Jolantę K. – zapewnia Anna Wasak z radzyńskiego magistratu.

Źródło: Kocham Radzyń Podlaski