Więźniowie z Białej Podlaskiej z szansą na nową pracę

20 lipca 2021 roku ppłk Artur Ambrozik Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej podpisał nową umowę w  zakresie zatrudnienia skazanych.

Nowy kontrahent, czyli firma Arbor Sp. z o.o. Sp.k. zajmuje się dostawą biomasy dla energetyki zawodowej oraz przetwórstwem drewna w ramach produkcji palet i drewna konstrukcyjnego. Umowa przewiduje zatrudnienie odpłatne 8 skazanych poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta. Współpraca daje szansę na aktywizację zawodową osadzonych i odgrywa istotną rolę w procesie powrotu do życia społecznego.

– Zakład Karny w Białej Podlaskiej kontynuuje i docenia rolę programu „Praca dla więźniów” jako znaczącego narzędzia do wzbudzenia w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw – podkreśla Katarzyna Miazio

Źródło: ZK Biała Podlaska