Ważne! 200 milionów wsparcia dla rolników w związku z ASF

Będzie wsparcie dla hodowców tracących z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uruchamia realizację programu wsparcia dla gospodarstw utrzymujących świnie. Łącznie rząd przeznaczył na to 200 milionów złotych. 

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, program obejmuje już istniejące lub zmodyfikowane oraz nowe instrumenty zapewniające realizację działań w zarówno prewencyjnych jak i wspierających odbudowę gospodarstw dotkniętych skutkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Rolnicy mogą liczyć na bioasekurację gospodarstw, eliminację następstw zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF, osłonę zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, odbudowę pogłowia świń oraz wsparcie w zakresie przetwórstwa i skracania łańcucha dostaw.

Program podzielono na pięć filarów.

Pierwszy filar – bioasekuracja gospodarstw

WSPARCIE DLA ROLNIKÓW 15 mln zł – program krajowy realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiający refundację 50% wydatków poniesionych na bioasekurację gospodarstw. Zwracane będą koszty zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, zakupu odzieży ochronnej, zabezpieczenia budynków – w których są utrzymywane świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Nabór wniosków do ARiMR trwa od 6 sierpnia do 27 sierpnia br.

Drugi filar –  wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń w następstwie zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF

WSPARCIE DLA ROLNIKÓW 150 mln zł. – program krajowy realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiający wyrównanie kwoty dochodu rolników hodowców świń ze sprzedaży ze stref objętych restrykcjami w związku z ASF do ich wartości rynkowej.

Nabór wniosków do ARiMR będzie ogłoszony w sierpniu 2021 r. ale obejmie także pierwszy i drugi kwartał bieżącego roku.

Trzeci filar – osłona finansowa zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych

WSPARCIE DLA ROLNIKÓW 15 mln zł. budżetu ARiMR – program krajowy realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, polega on na jest nieoprocentowanej pożyczce  na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach ASF, w tym na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach ASF.

Nabór wniosków do ARiMR trwa.

Czwarty filar – odbudowa pogłowia świń

Program krajowy realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (niskooprocentowana pożyczka) oraz  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (preferencyjny kredyt z dopłatą państwa do oprocentowania), umożliwiające sfinansowanie zakupu stada podstawowego świń, a także środków do produkcji rolnej w celu wznowienia produkcji świń (np. czyszczenie i dezynfekcja chlewni, pasze, opieka weterynaryjna, koszty energii elektrycznej, ogrzewania) oraz nakładów inwestycyjnych na zakup maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie chlewni oraz ciągników rolniczych i innych maszyn służących do prowadzenia produkcji świń.

Nabór wniosków do KOWR (już dostępny) oraz ARiMR – planowany jeszcze w sierpniu 2021 r.

Piąty filar – wsparcie  w zakresie rolniczego przetwórstwa oraz skracania łańcucha dostaw – są to inwestycje w przetwórstwo realizowane bieżąco przez środki PROW oraz planowane działania w ramach KPO, których rozszerzenie może stanowić impuls dla rozwoju rzeźni rolniczych w strefach ASF.

Źródło: gov.pl Autor: red.