Wiemy, kto zaprojektuje ostatni odcinek autstrady

Oferta firmy Mosty Gdańsk została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie odcinka autostrady A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa (Kukuryki). To ponowny wybór oferty, który jest wynikiem rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. Opracowanie dokumentacji na ostatni fragment autostrady łączącej zachodnią i wschodnią granicę Polski wyceniono na 9 863 370 zł.

Projektowanie ostatnich 32 kilometrów A2

Zadaniem projektanta będzie wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ciągu 30 miesięcy od dnia podpisania umowy. Nowa trasa, od węzła Biała Podlaska (km 624+830) do granicy państwa z Białorusią (km 657+703), będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa.

 


Kalendarium

28 grudnia 2020 r. – ogłoszenie przetargu
3 lutego 2021 r. – otwarcie ofert
21 kwietnia 2021 r. – wybór najkorzystniejszej oferty
10 czerwca 2021 r. – wyrok  KIO w sprawie odwołania na wybór najkorzystniejszej oferty
6 sierpnia 2021 r. – ponowny wybór najkorzystniejszej oferty
III kwartał 2021 r.  - planowane podpisanie umowy z projektantem

A2 od węzła Lubelska do granicy państwa

W sierpniu 2020 r. oddaliśmy do ruchu ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. podpisaliśmy umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Pod koniec stycznia tego roku podpisaliśmy umowę na odcinek autostrady pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów. Planujemy w IV kwartale br. złożyć wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRID. Planowany termin zakończenia prac przewidziany został latem 2024 r.
Te trzy odcinki mają łączną długość ponad 37 km.

W kwietniu br. podpisaliśmy umowy na cztery kolejne fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej, o łącznej długości ponad 63 km. 1 kwietnia dla odcinków Malinowiec – Łukowisko oraz Swory – Biała Podlaska, 14 kwietnia dla Siedlce Zachód – Malinowiec oraz Łukowisko – Swory. Na każdym zadaniu trwa opracowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Planowany termin złożenia wniosków to grudzień 2021 r.

Okno na świat

Od początku gorącym orędownikiem autostrady był senator Grzegorz Bierecki, to między innymi dzięki jego zabiegom, oraz ówczesnego prezydenta Białej Podlaskiej Dariusza Stefaniuka, dziś jesteśmy coraz bliżej tego historycznego momentu.

– Ten okręg, jeżeli spojrzeć na mapę stanie się jednym z najlepiej skomunikowanych z centrum kraju regionów. Nie tylko dzięki temu rusztowi komunikacyjnemu, ale też dzięki wcześniejszym decyzjom rządu związanym z rozwojem połączeń kolejowych. Z Białej Podlaskiej do Warszawy wkrótce w nieco ponad godzinę dojedziemy samochodem, a równie szybko dojeżdżamy pociągami. To ogromna zasługa rządu Prawa i Sprawiedliwości, że to zapóźnienie komunikacyjne, w którym tkwił ten region staje się przeszłością – powiedział niedawno senator Grzegorz Bierecki.