Szpital w Radzyniu Podlaskim ma nową karetkę

W środę dbyło się uroczyste przekazanie nowej karetki dla SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim. Koszt zakupu to ok. 400 tys. zł, z czego połowę pokryła Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK a resztę wszystkie samorządy powiatu radzyńskiego.

Nowy sprzęt pozwoli radzyńskim ratownikom jeszcze szybciej i sprawniej ratować życie i zdrowie mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. Dyrekcja placówki przyznaje, że nie była  w stanie sfinansować nowej karetki ze środków własnych i bardzo dziękuje sponsorom za ich pomoc.

Co ciekawe, nie jest to pierwsze wsparcie, udzielone przez SPOMLEK radzyńskiemu szpitalowi. Wcześniej największy pracodawca w regionie współfinansował remonty niektórych oddziałów szpitalnych.