Nowy strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej

W związku z niepokojącą sytuacją na granicy polsko-białoruskiej Straż Graniczna podjęła decyzję o otwarciu nowego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej.

„W związku ze wzmożoną migracją na polsko-białoruskim odcinku granicy, SG podjęła działania w celu zwiększenia ilości miejsc w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Uruchomiono nowe ośrodki w Białej Podlaskiej i Czerwonym Borze. Obecnie prowadzone są uzgodnienia w celu pozyskania dodatkowych miejsc, które będzie można przeznaczyć na kolejne ośrodki (…) Nowo otwarte miejsca otrzymały odpowiednie wsparcie kadrowe, czasowo delegowano tam funkcjonariuszy z innych oddziałów SG. –  poinformował Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.

Sytuacji bacznie przyglądają się również mieszkańcy i włodarze przygranicznych miejscowości. Choć w naszym regionie, jak na razie jest spokojniej niż w woj. podlaskim, już teraz przy granicy, oprócz działań służb pojawiają się obywatelskie patrole.