Tradycyjne wartości obronione. Radni sejmiku nie pozwolili na ideologizowanie LGBT w naszym województwie

W piątek 27 sierpnia 2021 r.  w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie miała miejsce Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego. Wojewódzcy radni na wniosek polityków Koalicji Obywatelskiej debatowali nad uchyleniem przyjętego w 2019 roku stanowiska w sprawie LGBT.

Sejmik Województwa Lubelskiego podtrzymał stanowisko w sprawie LGBT. Za uchyleniem było 14 radnych, przeciw – 17. Choć o nadzwyczajną sesję wnioskowali m.in. radni Koalicji Obywatelskiej, to za uchyleniem „stanowiska LGBT” głosowali też niemal wszyscy radni związani z rzekomo przywiązanego do tradycyjnych wartości PSL – Sześciu ludowców, wraz z ich liderami w sejmiku Markiem Kosem i Sławomirem Sosnowskim, poprało wniosek Platformy, a jeden był nieobecny podczas głosowania.

– To tylko pokazuje, jaki naprawdę stosunek do tradycyjnych wartości mają działacze PSL. Dużo i pięknie potrafią mówić na temat przywiązania do tradycji, ale jeżeli przychodzi do czynów, to zawsze stoją za niebezpiecznymi ideologiami. To głosowanie dobitnie to uwidoczniło. Mam nadzieję, że Polacy, którzy nie chcą żeby ich dzieci były indoktrynowane przez lewicowych ideologów, zapamiętają to głosowanie i wyciągną z niego wnioski przy urnach wyborczych – powiedział proszony przez nas o komentarz w tej sprawie senator Grzegorz Bierecki.

Radni, którzy głosowali za odrzuceniem obecnie funkcjonującego stanowiska, próbowali przekonać, że w tej sprawie nie chodzi o ideologię,a o pieniądze, a konkretnie o możliwość utraty środków z Unii Europejskiej. Marszałek województwa Jarosław Stawiarski zapewnił jednak, że  takiego zagrożenia nie ma.

– Gwarantuję, że te środki będą dla województwa lubelskiego – zaznaczył podczas sesji sejmiku marszałek województwa lubelskiego. Stawiarski dodał, że nie ma zagrożenia utraty 2,2 mld euro środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Europejskiego dla Lubelszczyzny. Powołał się na informacje przekazane przez rzecznika Komisji Europejskiej na początku sierpnia 2021 r.- Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce pragnie sprostować informacje rozpowszechnione w mediach dotyczące zagrożenia utraty środków Unii Europejskiej przez województwo lubelskie. 28 lipca br. na konferencji otwierającej konsultacje publiczne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, pani Cinzia Masina, zastępczyni kierownika ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyłączenia Społecznego wygłosiła przemówienie, które w wyniku błędów w tłumaczeniu z języka angielskiego na język polski doprowadziło do nieprecyzyjnego przekazania stanowiska Komisji Europejskiej – przeczytał Stawiarski.

Stanowisko wyrażające „sprzeciw wobec pojawiających się sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT” przyjął lubelski sejmik w kwietniu 2019 r. Wnieśli je pod obrady radni PiS.Radni zadeklarowali w nim m.in. obronę „naszej szkoły i rodziny” przed „rozprzestrzeniającą się ideologią sprzeczną z chrześcijańskimi wartościami”, brak zgody na wprowadzanie do szkół wychowania seksualnego w myśl standardów Światowej Organizacji Zdrowia oraz „instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. +latarników+)”. Ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar skierował do sądu administracyjnego skargę, domagając się stwierdzenie nieważności tej uchwały sejmiku bądź skierowanie pytania prejudycjalnego w sprawie jej zgodności z prawem unijnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd skargę odrzucił.