W Radzyniu Podlaskim rusza budowa pomnika Dzieci Utraconych

30 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski zostało zawarte Porozumienie w sprawie organizacji zbiorowych pochówków w obrządku rzymskokatolickim dzieci martwo urodzonych, jeżeli z prawa do pochowania nie skorzystają osoby uprawnione. 

Na cmentarzu komunalnym w Radzyniu Podlaskim zostało wyznaczone miejsce na groby i pomnik dla Dzieci Utraconych. Będzie to też symboliczne miejsce dla tych rodziców, którzy w przeszłości nie mieli możliwości pochowania swoich dzieci.