W Białej Podlaskiej świętowaliśmy rocznicę powstania Solidarności

Uroczystą mszą świętą i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Solidarności przy ulicy Warszawskiej i  śp. pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich przy placu Wojska Polskiego uczczono w Białej Podlaskiej 41 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.

Kwiaty przy pomnikach pary prezydenckiej i Solidarności złożyli Senator Grzegorz Bierecki, poseł Dariusz Stefaniuk, reprezentujący Zarząd Województwa Dariusz Litwiniuk, oraz członkowie Klubu Radnych Zjednoczonej Prawicy w Radzie Miasta Białej Podlaskiej i przedstawiciele bialskiej „Solidarności” na czele z Markiem Pniewskim.

Wybór tych miejsc nie był przypadkowy. Przypomnijmy, że na mocy Porozumień Sierpniowych,  m.in dopuszczono do zarejestrowania NSZZ „Solidarność”. Jednym z liderów wolnych związków zawodowych był właśnie tragicznie zmarły prezydent Lech Kaczyński – późniejszy faktyczny przywódca „Solidarności”.

Niezwykle symboliczny wymiar miało złożenie kwiatów przy pomniku Lecha i Marii Kaczyńskich przez senatora Grzegorza Biereckiego. Przypomnijmy, że Bierecki, już jako młody chłopak, zaangażował się w działalność opozycyjną, a po wprowadzeniu stanu wojennego organizował niejawne struktury Solidarności Młodych. Za swoją działalność został aresztowany przez komunistyczne władze i kilka miesięcy spędził w więzieniu. Po jego opuszczeniu na mocy amnestii, Bierecki aktywnie angażował się w działalność „Solidarności”. W 1989 roku został dyrektorem biura Komisji Krajowej Solidarności i wraz z ówczesnym wiceprzewodniczącym Lechem Kaczyńskim odbudowywał związek.

To właśnie Bierecki i jego rówieśnicy wchodzący w dorosłość na początku lat 80.(np. minister Mariusz Kamiński czy prezes TVP Jacek Kurski)  zostali przez publicystów historycznych ochrzczeni mianem „pokolenia Solidarności”. Zostali ukształtowani przez jej ideały i związali się z ideą wolności na całe życie.