Wielkie wydarzenie! Jest nowy rezerwat przyrody na Południowym Podlasiu

Świetne wieści! Nasz region ma kolejną perłę. Na terenie Nadleśnictwa Chotyłów powołano do życia rezerwat przyrody Sugry im. Janusza Szostakiewicza. Głównym celem ochrony będzie w tym miejscu zachowanie boru chrobotkowego Cladonio-Pinetum z bardzo rzadkimi gatunkami porostów. 

Do tej pory w granicach zarządzanych przez chotyłowskich leśników znajdowały się trzy rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 116 ha – „Dobryń”, „Czapli Stóg” oraz „Szwajcaria Podlaska”. Zajmujące powierzchnię nieco ponad 44 ha „Sugry” będą więc czwartym z kolei rezerwatem przyrody w tym nadleśnictwie i drugim rezerwatem w Polsce unikatowym pod względem zachowania klasycznie wykształconego boru chrobotkowego z rzadką i unikalną florą porostów, zaraz po rezerwacie „Bór Chrobotkowy” znajdującym się w Borach Tucholskich.

Teren rezerwatu jest położony w całości w obrębie Leśnictwa Zabłocie. To przykład krajobrazów typowych dla tej części doliny Bugu. Na pewno będzie to cenny obiekt ochrony przyrody ze względu na charakter występującej tam roślinności  – tłumaczy Piotr Musiał, nadleśniczy Nadleśnictwa Chotyłów.

W latach 2014-2016 prowadzone były na tym obszarze gruntowne badania fitosocjologiczne przez prof. Danutę Urban oraz dr Hannę Wójciak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Badania naukowe wykazały dużą różnorodność cennych gatunków porostów, zarówno naziemnych jak i nadrzewnych. Stwierdzono występowanie niemal 70 gatunków tego typu organizmów. Kilka z nich jest objętych w naszym kraju ochroną gatunkową ścisłą, w tym włostka, będąca przedstawicielem rodzaju Bryoria, jeszcze do niedawna uznawana w Polsce za gatunek wymarły.

Powstanie nowego rezerwatu na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie to efekt wspólnych starań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Nadleśnictwa Chotyłów, Urzędu Gminy w Kodniu oraz pracowników badawczych z lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.

Co oznacza utworzenie tej formy ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Chotyłów? – Nie będziemy wykonywać na tym terenie planowych zadań gospodarczych, skupimy się przede wszystkim na utrzymaniu celu ochrony w zadowalającej kondycji  – wyjaśnia nadleśniczy Musiał. –Jako, że wydzielenia, które weszły w  skład rezerwatu przyrody nie miały zaplanowanych żadnych zadań gospodarczych w obowiązującym planie urządzania lasu dla Nadleśnictwa Chotyłów, nie można tu mówić o zmianach w kontekście realizacji założeń gospodarki leśnejBędziemy obserwować stan zachowania celu ochrony i w razie konieczności podejmować działania ochronne – dodaje.

Zadowolenia z ustanowienia nowego rezerwatu przyrody na terenie lubelskiej dyrekcji nie kryje również dyrektor Zygmunt Byra. –Największym walorem związanym z powstaniem nowej formy ochrony przyrody w Nadleśnictwie Chotyłów jest możliwość zachowania unikatowej bioróżnorodności jaka występuje na tym obszarze. Utworzenie rezerwatu pozwoli także na obserwację zmian jakie będą zachodzić na przestrzeni lat, a jego teren będzie mógł być wykorzystywany jako doskonały obiekt do badań naukowych.

Nazwa nowoutworzonego rezerwatu pochodzi od nazwy nieistniejącej już miejscowości. Osada o nazwie Suhre lub Suchry powstała na początku XIX wieku jako osada młynna. W tamtym czasie na Bugu było dużo młynów pływających. Stanowiła ona własność prywatną. Liczyła wtedy 3 domy i 21 mieszkańców. Przed II wojną światową we wsi było już 13 domów. Po latach, w tym miejscu pozostała tylko jedna chałupa z zapadłym dachem, bez okien oraz wyłączona z użytkowania betonowa studnia.

Rezerwat będzie nosił imię Janusza Szostakiewicza, głównego inicjatora jego utworzenia. Janusz Szostakiewicz był z wykształcenia leśnikiem i orędownikiem ochrony przyrody. Przez 35 lat związany zawodowo z resortem środowiska. Inicjator powołania wielu form ochrony przyrody na terenie północnej Lubelszczyzny, w tym Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu, wielu rezerwatów i pomników przyrody. Jeden z pomysłodawców powstania Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”.

Źródło: RDLP Lublin Autor: red.
Fot. RDLP Lublin