Radzyń w czołówce województwa. Gospodarka finansowa miasta na najwyższym poziomie

W Urzędzie Miasta w okresie od 11 maja do 29 lipca 2021 r. została przeprowadzona kontrola gospodarki finansowej Miasta Radzyń Podlaski. – Gospodarkę finansową Radzynia oceniono bardzo wysoko – mówił na sesji Rady Miasta 31 sierpnia burmistrz Jerzy Rębek.

Kontrolą objęte zostały: księgowość i sprawozdawczość, budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, gospodarka mieniem, rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi.

Protokół z kontroli został przekazany na ręce Burmistrza Miasta dnia 20 sierpnia 2021 r. Wnioski pokontrolne wraz z zaleceniami zostaną przekazane w terminie 60 dni od dnia podpisania protokołu.

– Chcę Państwa poinformować, że oceniono gospodarkę finansową Radzynia bardzo wysoko – określono ją jako jedną z najlepszych jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim – mówił na sesji Rady Miasta (31.08) burmistrz Jerzy Rębek. Kontrolujący wskazali jedynie uchybienia techniczne, możliwość zastosowania innych rozwiązań. – Oczekujemy na te wskazania na piśmie – kontynuował włodarz Radzynia i jednocześnie dziękował pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miasta: – Chciałbym skierować podziękowania dla pani skarbnik Anny Woźniak oraz całego zespołu, którym kieruje, bo ta bardzo pozytywna ocena to efekt pracy Państwa, świadczący o odpowiedzialności i profesjonalizmie w realizacji zadań, które podejmujemy.