Szykują się gigantyczne podwyżki cen czynszów! Litwiniuk i Chilewicz – miejcie litość!

Ta wiadomość już dzisiaj paraliżuje znaczną część mieszkańców naszego miasta. Jak udało nam się ustalić, od stycznia nawet dwukrotnie mają wzrosnąć czynsze za najem lokali mieszkalnych od ZGL w Białej Podlaskiej! Bialczanie mieszkający w lokalach komunalnych zapłacą za czynsz 2 RAZY WIĘCEJ! 

„Działając na podstawie art 8a ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2001, o ochronie praw lokatorów (…) w związku z § 10 ust. 1-4 oraz §11 Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Biała Podlaska na lata 2021-2025 przyjętego uchwałą Nr XXVI/62/21 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 3 sierpnia 2021 (…) oraz na podstawie zarządzenia nr9/2021 Prezesa Zarządu Zakłądu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej z dnia 10 września 2021 w sprawie wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. – wypowiadam dotychczasową stawkę czynszu za najem zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało doręczone, tj. nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2022 r., czynsz za najem zajmowanego lokalu mieszkalnego obowiązywać będzie w wysokości 7,91 zł/m2 powierzchni użytkowej. Wojciech Chilewicz Prezes Zarządu ZGL.” – wiadomość o takiej treści, z nieznacznie różniącymi się kwotami nowych stawek, otrzymali najemcy mieszkań komunalnych.

– To jest rozbój w biały dzień. Od nowego roku albo zapłacę za czynsz dwa razy więcej albo pójdę na bruk – żali się w rozmowie z naszym portalem mieszkanka jednego z takich lokali, która kilka dni temu odebrała list od prezesa Chilewicza. – Do tej pory czynsz nie był najniższy, ale teraz to już zupełny koszmar. Jak wyliczyłam od nowego roku za moje ok 50 metrowe mieszkanie będę musiała zapłacić ponad 650 zł, gdy teraz płaciłam ponad 400. Jeżeli do tego dojdą jeszcze podwyżki cen wody, o które stara się prezydent, to trudno mi będzie związać koniec z końcem.

Kiedy zobaczyliśmy pokazany nam przez innego mieszkańca list od prezesa Chilewicza sami przecieraliśmy oczy ze zdumienia. Emerytowany mężczyzna, który dotychczas płacił ok 4 zł za metr kwadratowy od nowego roku będzie musiał zapłacić ponad 8 zł. Czynsz z 250 zł wzrośnie do 500. Do tego jeszcze dochodzą opłaty eksploatacyjne – woda, gaz, śmieci.

– To jeszcze Biała Podlaska czy już Warszawa? Skąd takie ceny? Skąd mam wziąć na to pieniądze? –  pyta pokazując wycinek swojej emerytury.

Niestety nie jest wyjątkiem. Nie jest tajemnicą, że lokatorami mieszkań komunalnych nie są zazwyczaj ludzie majętni. To emeryci, renciści, czasami matki samotnie wychowujące dzieci. To im prezydent Litwiniuk i prezes Chilewicz do spółki z Radą Miasta chcą zafundować takie „Eldorado”. Panie Prezydencie, Panie Prezesie, gdzie jest Wasza przyzwoitość? 

O odpowiedź na przyczyny tak drastycznych pożyczek postanowiliśmy zapytać w ZGL. Do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Aktualizacja:

Już po opublikowaniu przez nas artykułu otrzymaliśmy odpowiedź od prezesa ZGL Wojciecha Chilewicza, w której broni on zaplanowanych podwyżek. Chilewicz tłumaczy między innymi, że  „Bazowa stawka czynszu w budynkach pozostających we własności ZGL wymagała wyrównania, gdyż w różnych budynkach ustalona była na różnym poziomie. Podczas gdy w zasobie obowiązywała stawka 4,7 zł/m2, to w budynku przy ul. Jana II Kazimierza było to 6,89 zł/m2, a w budynkach przy ul. Jatkowej 10, 10A i 12 wynosiła 8,13 zł/m2.”

Chilewicz powtarza też mantrę, którą od dłuższego czasu raczą nas wszyscy bialscy urzędnicy pytani o podwyżki.

„Zakład Gospodarki Lokalowej już bardzo dawno wprowadził oszczędności, jednakże galopująca inflacja, szczególnie na rynku materiałów i usług budowlanych oraz wzrost kosztów pracy, stwarza konieczność zmiany stawki bazowej czynszu” – czytamy w odpowiedzi.

Prezes ZGL nie odpowiada jednak, co mają zrobić ludzie, których zwyczajnie w świecie nie stać na przyjęcie nowego czynszu. Powtarza tylko formułkę, że „w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia wypowiedzenia mieszkańcy mają prawo do odmówienia na piśmie przyjęcia podwyżki ze skutkiem rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia, umowy najmu zajmowanego lokalu, albo zakwestionowania podwyżki, wnosząc do sądu pozew o ustalenie, na podstawie przepisów ust. 4a-4e ustawy, że podwyżka jest niezasadna albo jest zasadna, lecz w innej wysokości.”

Czyli zgadzaj się na dyktat i płać, lub idź do sądu albo szukaj sobie mieszkania do wynajęcia, którego ceny wynajmu według według prezesa miejskiej spółki „na rynku nieruchomości w Białej Podlaskiej kształtują się w ostatnich latach na poziomie 18 – 28 zł /m2.”

Ale przede wszystkim się ciesz, bo przecież żyjesz w raju, a  „wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku stawka czynszów, mimo swojego wzrostu będzie przynajmniej o połowę niższa od czynszów rynkowych.”.