KODEŃ. Piękny mural upamiętnił naszych bohaterów

Ocieplenie budynku i upamiętnienie bohaterów w jednym. Na Szkole Podstawowej  im. Armii Krajowej w Wyrykach  można już podziwiać mural upamiętniający żołnierzy III Batalionu 7 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (obwód AK Włodawa).

Mural był odpowiedzią na inicjatywę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a główną realizatorką przedsięwzięcia dyrektor wyryckiej szkoły Marzena Trociuk. Mural został sfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej i jest uwieńczeniem prac termomodernizacyjnych prowadzonych w szkole.

Na grafice widzimy między innymi . Jak możemy dowiedzieć się ze strony Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie w maju 1944 roku cztery oddziały partyzanckie z obwodu chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego, weszły w skład zgrupowania OP 7 stanowiącego zawiązek 7 pułku Piechoty Legionów, który był jednym z sześciu zgrupowań partyzanckich utworzonych na terenie okręgu lubelskiego AK.3, a dowódcą batalionu był – Romuald Komf ps. „Rokicz”.

„Mural powstał dzięki inicjatywie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej O/Włodawa, a koordynatorem zadania jest Marzena Trociuk– Dyrektor Szkoły. Mural jest uwieńczeniem przeprowadzonych w tym roku prac termomodernizacyjnych szkoły i hali sportowej.
Zdjęcia: Mirosław Torbicz – Wójt Gminy Wyryki” – poinformował na Twitterze sekretarz gminy Kodeń Mariusz Zańko.