Chronią bezpieczeństwo finansowe naszego państwa. W Lublinie świętowali pracownicy KAS

Ich praca choć tak często niedoceniana, stanowi bardzo ważny element ochrony bezpieczeństwa finansowego naszego państwa. Znaczenie ich służby jest ogromne, podobnie jak pole jej działalności. W Lublinie uhonorowano pracowników KAS. W obchodach wzięli udział poseł Dariusz Stefaniuk i reprezentujący senatora Grzegorza Biereckiego dyrektor jego bialskiego biura Kamil Paszkowski.

Święto pracowników i funkcjonariuszy KAS zostało ustanowione, by podkreślić znaczenie Krajowej Administracji Skarbowej dla prawidłowego rozwoju gospodarczego naszego kraju, dla bezpieczeństwa finansowego państwa oraz bezpieczeństwa obywateli Polski
i Unii Europejskiej.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) powstała 1 marca 2017 r. – po połączeniu służb celnej, skarbowej i podatkowej. W skład KAS wchodzi 16 Izb Administracji Skarbowej
(po jednej w każdym województwie).

W województwie lubelskim strukturę KAS tworzą:

 • Izba Administracji Skarbowej w Lublinie – jednostka nadrzędna, której podlegają:
 • 22 urzędy skarbowe,
 • Lubelski Urząd Celno-Skarbowy, z podległymi delegaturami w: Lublinie, Białej Podlaskiej i Zamościu, które odpowiadają m.in. za obsługę 12 przejść granicznych na granicy z Białorusią i Ukrainą.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie jest jednym z większych pracodawców
w regionie. Zatrudnia w sumie blisko 4 200 osób (są to: funkcjonariusze, pracownicy cywilni oraz pracownicy obsługi).

Corocznie Dzień Krajowej Administracji Skarbowej jest okazją do wręczenia awansów
i odznaczeń
zasłużonym pracownikom i funkcjonariuszom. W tym roku w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie odznaczenia oraz awanse na wyższy stopień lub stanowisko służbowe otrzymało w sumie 1266 osób. Część odebrała je podczas wojewódzkich uroczystości z okazji Dnia KAS organizowanych 23 września
na Placu Litewskim w Lublinie.

Rola i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Do podstawowych zadań KAS należy m.in.:

 • wsparcie podatników i przedsiębiorców w wypełnianiu obowiązków podatkowych
  i celnych,
 • pobór należności do budżetu państwa,
 • zapewnienie bezpieczeństwa finansowego RP – w tym walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi,
 • ochrona obszaru celnego Polski oraz Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa obywateli – poprzez m.in. przeciwdziałanie przemytowi towarów nielegalnych i niebezpiecznych,
 • zwalczanie nielegalnego hazardu.

Walka z wyłudzeniami podatkowymi

Jednym z najważniejszych zadań Krajowej Administracji Skarbowej jest walka
z przestępczością, w tym z wyłudzeniami podatku VAT. Wdrożone w KAS rozwiązania analityczne pozwalają coraz skuteczniej walczyć z procederem obrotu nierzetelnymi fakturami, w tym wystawiania i kupowania tzw. „pustych faktur”, czyli dokumentów, które nie mają odzwierciedlenia w faktycznym obrocie gospodarczym.

Przykładowo:

 • maj 2021 r. – rozbito zorganizowaną grupę przestępczą wprowadzającą do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury i wyłudzającą podatek VAT oraz podatek akcyzowy. W akcji, przeprowadzonej na terenie kilku województw, lubelską KAS wsparły też inne izby administracji skarbowej. W sumie zaangażowanych w akcję było około 300 osób. Przeszukano 140 miejsc należących do ponad 70 podmiotów głównie z branży budowlanej i usług informatycznych. Zatrzymano 4 osoby podejrzane
  o organizowanie przestępczego procederu i zablokowano rachunki bankowe
  na ponad 3 mln złotych
  .  Z ustaleń wynika, że grupa przestępcza w latach 2018 – 2020 wprowadziła do obrotu gospodarczego fałszywe faktury o łącznej wartości ponad 300 mln zł. Straty skarbu państwa z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT sięgają ponad 30 mln zł. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Walka z przestępczością graniczną

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie zajmuje czołowe miejsce w Polsce jeżeli chodzi
o zwalczanie granicznej przestępczości akcyzowej. W bieżącym roku nielegalne papierosy ujawniane były głównie w samochodach ciężarowych oraz w pociągach/

kontenerach towarowych – niejednokrotnie wśród innych, legalnie wwożonych towarów.

 

Funkcjonariusze lubelskiej KAS mają też sukcesy w likwidacji kanałów przerzutowych papierosów zza wschodniej granicy oraz rozbijaniu zorganizowanych grup przestępczych trudniących się przemytem papierosów.

Przykładowo:

 • styczeń 2021 r. – funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z przejścia granicznego
  w Hrebennem udaremnili przemyt ponad 22,2 tys. paczek papierosów o wartości rynkowej ponad 300 tys. złotych. Papierosy ukryte były w samochodzie ciężarowym – w workach z węglem drzewnym;
 • luty 2021 r. – przemyt ponad 23,7 tys. paczek papierosów udaremnili funkcjonariusze z Oddziału Celnego w Małaszewiczach.  Nielegalne wyroby ukryte były w kontenerze jadącym z Chin, w którym zgodnie z deklaracją miały znajdować się części rowerowe.  Wartość rynkowa ujawnionych papierosów to ponad 330 tys. zł.
 • kwiecień 2021 r. – przemyt ponad 25 tys. paczek papierosów o wartości rynkowej ponad 350 tys. zł udaremnili funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Oddziału Celnego w Koroszczynie. Obraz skanowania na urządzeniu rentgenowskim sugerował, że w jadącej z Białorusi cysternie może znajdować się nielegalny ładunek. Przed przystąpieniem do kontroli konieczne było opróżnienie cysterny
  z pozostałości gazu (odparowanie płynnego gazu) i jej przewentylowanie;
 • czerwiec 2021 r. – lubelska KAS zlikwidowała kanał przerzutowy papierosów
  z Ukrainy do Wielkiej Brytanii.
  Przez blisko rok funkcjonariusze rozpracowali grupę przestępczą, która za pośrednictwem firm kurierskich organizowała przemyty papierosów z Ukrainy, przez Polskę, do Wielkiej Brytanii. Na granicy w Hrebennem zatrzymany został główny organizator przestępczego procederu, obywatel Wielkiej Brytanii pochodzenia irackiego. Funkcjonariusze lubelskiej KAS prowadzą w tej sprawie ścisłą współpracę ze służbami celnymi Wielkiej Brytanii;
 • czerwiec 2021 r. – funkcjonariusze lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej
  i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej rozbili grupę przestępczą specjalizującą się w przemycie i produkcji papierosów. Zatrzymano 8 osób. Czynności prowadzone były w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu. Funkcjonariusze przeszukali kilka posesji w woj. łódzkim. Ujawnili blisko 80 tys. sztuk papierosów oraz ponad 80 kg krajanki tytoniowej
  o łącznej wartości rynkowej ok. 100 tys. zł. Ponadto zabezpieczyli środki finansowe w kwocie 95 tys. zł, pojazdy o łącznej wartości 73 tys. zł oraz 350 g materiałów wybuchowych. Z ustaleń prowadzonego śledztwa wynika, że sprawcy nielegalnie sprowadzali i produkowali wyroby akcyzowe w ilości nie mniejszej niż 1,1 mln paczek papierosów i ponad 170 kg tytoniu nie oznaczonych polskimi znakami akcyzy. Uszczuplenia skarbu państwa sięgają ponad 13 mln zł;
 • lipiec 2021 r. funkcjonariusze lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej
  we współpracy z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej rozbili grupę przestępczą, która zajmowała się przemytem papierosów. W działania zaangażowane były również służby celne Niemiec i Ukrainy. Służby zlikwidowały kanał przerzutowy papierosów z Ukrainy i Rumuni do Polski, Niemiec i Krajów Beneluksu. Zatrzymano 4 osoby, w tym głównego organizatora i szefa grupy przestępczej. Grupa przestępcza działała w okresie od grudnia 2020 r. do lipca 2021 r. Działania służb zapoczątkowało udaremnienie przemytu 27 tys. paczek papierosów na granicy w Dorohusku – w lutym 2021 r.

Zwalczanie przestępczości transgranicznej i oszustw podatkowych – główne grupy nielegalnych towarów zatrzymanych przez KAS

W okresie styczeń – sierpień 2021 r. funkcjonariusze Służy Celno-Skarbowej zatrzymali
na przejściach granicznych oraz podczas kontroli na terenie kraju m.in.:

 • papierosy – ponad pół miliona paczek, o wartości rynkowej około 8 mln złotych,
 • susz tytoniowy, tytoń – ponad 2,1 tony,
 • alkohol – 5,5 tys. litrów,
 • farmaceutyki i suplementy diety – ponad 5,3 tys. szt. oraz 10 tys. ml,
 • broń i elementy broni – m.in. kastety, kije bejsbolowe, paralizator elektryczny,
 • okazy zwierząt zagrożonych wyginięciem CITES i wyroby z nich wykonane – m.in. ponad 16 kg żywych pijawek, 9,2 tys. tabletek z ekstraktem z konika morskiego,
 • nielegalne środki ochrony roślin – ok. 370 kg,
 • nielegalne automaty do gier hazardowych – 326 szt.

By walka z przestępczością graniczną i przygraniczną była skuteczna, konieczne są m.in. inwestycje w nowoczesny sprzęt do kontroli. Przykładowo, w czerwcu 2021 r. oddano
do użytku dwa stacjonarne skanery do prześwietlania pojazdów osobowych, autokarów
i busów usytuowane na przejściu granicznym w Terespolu (granica z Białorusią)
oraz na przejściu granicznym w Zosinie (granica z Ukrainą), a także mobilny pojazd skanujący do kontroli w terenie. To jedne z najnowocześniejszych urządzeń jakimi dysponuje obecnie polska Krajowa Administracja Skarbowa.

 

Ruch graniczny

Lubelska KAS odpowiada za ochronę i obsługę najdłuższego polskiego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i obszaru Schengen, tj. ponad 460 km.
To jednocześnie odcinek o największym natężeniu ruchu towarowego i największej liczbie przejść granicznych. Przez województwo lubelskie prowadzi główny szlak handlowy z Europy Zachodniej na Ukrainę, Białoruś i do Rosji.

W okresie styczeń – sierpień 2021 r. na drogowych i kolejowych przejściach granicznych w województwie lubelskim funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej odprawili:

–  600 tys. pojazdów osobowych,

– blisko 760 tys. pojazdów ciężarowych,

– prawie 572 tys. wagonów towarowych

– prawie 321 tys. kontenerów,

– ponad 48 tys. autokarów.

Towary nieodpłatnie przekazane przez lubelską KAS

 • Alkohol na walkę z pandemią:

Wspierając walkę z pandemią Izba Administracji Skarbowej w Lublinie przekazała
od stycznia br. różnym instytucjom, w tym szpitalom, stacjom pogotowia, stacjom sanitarno-epidemiologicznym i służbom mundurowym, 3 tys. litrów alkoholu na cele dezynfekcyjne.

 • Zabytki z przemytu trafiły do muzeum:

Do jednostek muzealnych w woj. lubelskim trafiło w tym roku dzięki KAS w sumie ponad 130 różnych obiektów o charakterze muzealnym i zabytkowym zatrzymanych przez funkcjonariuszy przy próbach nielegalnego przewozu przez granicę. Przykładowo:

styczeń 2021 r. –  105 zabytkowych monet lubelska KAS przekazała dla muzeum
w Hrubieszowie. To monety zatrzymane w 2017 r. na przejściu granicznym w Zosinie. Najstarsze pochodzą z I w . n.e. Wśród przekazanych do muzeum w Hrubieszowie monet szczególną wartość historyczną mają rzymskie denary z I i II w. n.e. oraz liczny zbiór numizmatów z czasów panowania Zygmunta III Wazy, w tym bydgoskie orty koronne z lat 1621-1624.

Innowacyjny projekt edukacyjny Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

W ramach innowacji pedagogicznej od września 2020 r. lubelska Izba Administracji Skarbowej realizuje program nauczania z zakresu Służby Celno-Skarbowej. Pierwsza
w Polsce klasa o tym profilu powstała w Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Podlaskim. W bieżącym roku utworzono dwie nowe klasy służby celno-skarbowej –
w Janowie Podlaskim oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie.

 

Źródło: Referat Komunikacji Autor: podlaski.info
Fot. podlaski.info