Powrót wspólnoty AA do oddziału terapeutycznego bialskiego więzienia

Od około 1,5 miesiąca w Oddziale Terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej, ponownie odbywają się cykliczne spotkania edukacyjne na temat 12 kroków AA.

Na zaproszenie zespołu terapeutycznego, odpowiedzieli przyjaciele ze wspólnoty AA z Warszawy, Radomia, Zwolenia i Białej Podlaskiej, którzy to najdłużej współpracują z naszym oddziałem. Efektem współpracy są cykliczne spotkania, odbywające się w oddziale terapeutycznym w reżimie sanitarnym, na których są obecni pacjenci oddziału terapeutycznego oraz absolwenci terapii pozostający na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej. Goście z AA którzy przyjeżdżają raz w tygodniu, dzielą się swoim doświadczeniem dotyczącym wychodzenia z uzależnienia oraz przede wszystkim działania programu 12 kroków AA, w ramach niesienia posłania 12 kroku AA. Liczba przyjaciół AA którzy przyjeżdżają do ZK Biała Podlaska na chwilę obecną to ok. 10 osób, ale cały czas się powiększa. Trzeźwiejący alkoholicy którzy przyjeżdżają do oddziału terapeutycznego są gotowi na podjęcie się sponsorowania podopiecznych i przekazywania im programu 12 kroków już w trakcie kończenia terapii alkoholowej i w dalszej części odbywania kary przez nich.

W chwili obecnej, po okresie ponad 1,5 roku bez możliwości spotkań osób z zewnątrz, na nowo wznowiliśmy te bardzo potrzebne dla pacjentów terapii spotkania. Są one tak naprawdę niezbędną kontynuacją rozpoczętego programu. Na terapii trzeźwienia, jest kilku pacjentów, którzy już pracują nad programem 12 kroków AA ze swoimi sponsorami, których to poznali w trakcie tutejszych spotkań edukacyjnych.

Trzeźwienie w terapii uzależnienia od alkoholu, to nie tylko ukończona terapia, chodzenie na mityngi AA oraz program 12 kroków. Wspólnota AA dysponuje również własną literaturą związaną ze zdrowieniem. Książki oraz materiały informacyjne publikowane przez wspólnotę AA pomagają i umożliwiają szybszą pracę nad programem trzeźwienia podopiecznym. Czytanie literatury AA jest zatem dobrze udokumentowaną i skuteczną formą biblioterapii uzależnienia od alkoholu. Oprócz czytania literatury AA i regularnego uczęszczania na mityngi, bardzo ważnym aspektem zdrowienia we wspólnocie jest praca nad zdrowieniem w parze z innym anonimowym alkoholikiem. Sponsor AA to osoba o dłuższym okresie abstynencji od alkoholu oraz bardziej doświadczona we wprowadzaniu w życie Programu 12 kroków. Sponsor pomaga nowicjuszowi w AA zrozumieć, na czym polega zdrowienie we wspólnocie.